mask

UBND tỉnh Nghệ An đôn đốc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đôn đốc các sở, ngành, địa phương phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính và các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4922/UBND-KT (ngày 01/7/2022) đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện nội dung phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính và các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An đôn đốc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính ảnh 1

Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát tại xóm 1, xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu: Chu Diện

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 108/TB-HĐND.TT của HĐND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp tài sản công theo đúng thẩm quyền, theo tiến độ thời gian yêu cầu và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính và các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh (trong đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể, gắn trách nhiệm của người đứng đầu). Công việc này hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 13/7/2022.

Trước đó, HĐND tỉnh có Thông báo số 108/TB-HĐND.TT (ngày 28/6/2022) về việc quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính và các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh. Xem toàn thể Thông báo tại đây.

Tin mới