mask

Ưu tiên kinh phí đầu tư xây dựng trường học và nhà văn hóa cộng đồng

(Baonghean.vn)-Cử tri huyện Kỳ Sơn kiến nghị tỉnh ưu tiên bố trí ngân sách để đầu tư xây dựng và nâng cấp một số công trình như: trường Tiểu học 2 tại bản Xằng Trên; nhà văn hóa cộng đồng cho bản Huồi Pún,  Xốp Tụ, Xiềng Tằm (xã Mỹ Lý), bản Pà Ca  (xã Nậm Cắn…

Vấn đề này UBND tỉnh trả lời như sau:

* Đối với đầu tư xây dựng các trường tiểu học:

Theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách và đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngân sách nhà nước theo nguồn Luật ngân sách chủ yếu tập trung đầu tư cho hệ thống trường THPT, trường TCCN, cao đẳng, đại học. Còn hệ thống các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc quản lý của UBND các huyện, thành, thị và nằm trong kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất của các cấp này. 

Điểm trường Kèo Phà Tú, Trường Tiểu học Bắc Lý 2 Kỳ Sơn, ảnh tư liệu
Điểm trường Kèo Phà Tú, Trường Tiểu học Bắc Lý 2 Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn như hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo và đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư cơ sở vật chất hệ thống trường mầm non, tiểu học thuộc địa bàn các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình 135 năm 2016 trong đó có đề xuất dự án xây dựng trường tiểu học Mỹ Lý 2.

* Đối với đầu tư nâng cấp nhà văn hóa cộng đồng:

Người dân vui hội tại nhà văn hóa cộng đồng, ảnh tư liệu
Người dân vui hội tại nhà văn hóa cộng đồng. Ảnh tư liệu

Trong chương trình 135 có nội dung đầu tư nhà văn hóa cộng đồng; xã đề xuất danh mục để huyện lựa chọn danh mục ưu tiên đầu tư trong kế hoạch hàng năm. Tuy nhiên, nguồn vốn chương trình có hạn theo quy định của Luật ngân sách thì việc đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống nhà văn hóa cộng đồng thuộc trách nhiệm của ngân sách huyện, xã và huy động nguồn xã hội hóa./.

Gia  Huy

(Tổng hợp)

Tin mới