Xứng đáng với truyền thống, vị thế, vai trò của tổ chức Đảng trong các cơ quan cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Báo Nghệ An trích đăng bài phát biểu, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh rất vui mừng tới dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và 250 đại biểu chính thức của Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy.

...Qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trình Đại hội, chúng ta vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIX đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Đảng bộ Khối đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo Đại hội. Clip: Lâm Tùng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, có sự đổi mới. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực. 

Đảng bộ đã xây dựng được 137 mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05, dân vận khéo, điểm sáng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm nhận giúp đỡ có hiệu quả 57 xã, bản nghèo của tỉnh với tổng số tiền đã thực hiện 26,2 tỷ đồng. 

Ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào thực thi nhiệm vụ, Đại hội lần thứ XX không dùng tài liệu giấy, các đại biểu chính thức của Đại hội tiếp cận tài liệu của Đại hội qua mạng Internet vừa tiết kiệm, vừa thuận tiện là một minh chứng cho sự đổi mới.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn gắn với đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có 50/64 tổ chức cơ sở đảng người đứng đầu cơ quan là bí thư cấp ủy, đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động mới, sáng tạo như: chi bộ 5 tốt, sinh hoạt chuyên đề, hội thi Bí thư chi bộ giỏi… góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng ở cơ sở. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, pháp luật Nhà nước được đề cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Hàng năm, số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Bên cạnh đó, việc củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh được chăm lo. Tinh thần đoàn kết được tăng cường, uy tín, vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh ngày càng được khẳng định. 

Với những thành tích của mình, trong 5 năm liền, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đồng thời đã góp phần trực tiếp, quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh.  

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm vừa kỳ qua.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

… Tôi đồng tình cao với kiểm điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ khóa XIX trình Đại hội. Tôi lưu ý một số vấn đề, đó là: Việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác tham mưu, đề xuất ở một số ngành trong lĩnh vực kinh tế - xã hội còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao; cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị có chuyển biến nhưng chưa có bước đột phá mạnh. 

Tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự giác, nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thật sự nghiêm túc, còn thiếu tinh thần trách nhiệm, nhân dân và doanh nghiệp vẫn còn phàn nàn về tình trạng quan liêu, phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ một số cơ quan, đơn vị trong khối. 

Công tác theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên nhất là trong việc chấp hành kỷ luật phát ngôn, việc sử dụng, tham gia mạng xã hội, sinh hoạt ở địa bàn cư trú còn bất cập. Nền nếp sinh hoạt, thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ một số đơn vị chưa cao, thậm chí còn mang tính đối phó. Mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi, trong từng công việc cụ thể chưa thật sự đồng bộ. 

Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục phân tích kỹ với thái độ phê bình và tự phê bình cao về những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để tìm giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

… Quá trình chuẩn bị Đại hội, cá nhân tôi và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến vào nội dung các văn kiện trình đại hội hôm nay, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng bộ Khối đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn kiện. Tại Đại hội hôm nay, tôi nêu và nhấn mạnh một số nội dung để chúng ta cùng thảo luận và quyết định: 

Thứ nhất, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có đặc thù gồm các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị cấp tỉnh, giữ vai trò quan trọng, trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, quyết sách của tỉnh. Kết quả hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của tỉnh. 

Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế tổ chức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với tính Đảng cao nhất, đồng thời khơi dậy được nhiệt huyết cống hiến, tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, trọng trách và kỳ vọng lớn nhất đặt lên vai cán bộ, đảng viên trong Khối và các cơ quan hiện nay là tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách căn cơ, có hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26 và Thông báo số 55 của Bộ Chính trị, sớm hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá, trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực. Trước mắt là chung tay khôi phục kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020, tạo cơ sở vững chắc bước vào nhiệm kỳ đại hội mới của Đảng bộ tỉnh.

Thứ hai, Chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn chặt với xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; nêu cao tính Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện sáng tạo và thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Mỗi tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh phải thực sự là một điển hình về phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương, xây dựng môi trường đổi mới, liêm chính, kiến tạo, phục vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh. 

Thứ ba, Khối Các cơ quan tỉnh là nơi tập trung nhân lực, trí tuệ, trách nhiệm cao nhất của tỉnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cao, tầm ảnh hưởng rộng, có nhiều đảng viên lãnh đạo giữ vai trò chủ chốt của tỉnh và của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; cá nhân tôi và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh dự Đại hội hôm nay đều là đảng viên của Đảng bộ Khối. 

Do vậy, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh cần đặc biệt chú trọng nêu gương và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu để lan tỏa, dẫn dắt quần chúng noi theo. Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, với phương châm: Cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ đảng viên cấp trên nêu gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông. Biết bao nhiêu giọt nước nhỏ hợp lại mới thành biển cả”, nên mỗi cán bộ, đảng viên trong Khối nêu gương bằng một việc tốt sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh, trở thành động lực to lớn xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh. 

Mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh phải luôn nghiêm khắc với bản thân mình, đồng thời hãy là một tấm gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc; tích cực xây dựng văn hóa, văn minh công sở; xung kích đi đầu trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chất lượng thực thi chính sách pháp luật nhằm quản lý, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính công, tài sản công,...  Hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh: “kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện”, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng quê hương giàu mạnh.

Thứ tư, Thường xuyên quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chấn chỉnh công tác phát ngôn, bảo vệ bí mật Nhà nước và tham gia vào mạng xã hội của cán bộ, đảng viên. Ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm phát hiện, ngăn chặn, giải quyết, uốn nắn kịp thời những vấn đề mới phát sinh, xử lý nghiêm những sai phạm.Nâng cao chất lượng quản lý đảng viên; phối hợp với Đảng bộ thành phố Vinh và các đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả Quy định của Trung ương về trách nhiệm đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, quản lý đảng viên sau khi nghỉ hưu. 

Thứ năm, Phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của Đảng bộ khối trong công tác cán bộ như phát hiện, giới thiệu, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có năng lực, tâm huyết; tham gia ý kiến đánh giá, phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đảm bảo đúng quy định.

Chú trọng bồi dưỡng cấp ủy viên, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn Thư ký Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Cùng với tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XX và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa XX đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, tâm huyết,có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, tiếng nói của 64 tổ chức cơ sở đảng và hơn 5.000 đảng viên của Khối Các cơ quan tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Sau khi kết thúc Đại hội, Đảng bộ cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết gắn với trách nhiệm người đứng đầu và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện. 

Phát huy truyền thống “Trung thành, đổi mới, trí tuệ, dân chủ, nêu gương, kỷ cương, đoàn kết” qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, tin tưởng rằng, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội, viết tiếp chặng đường phát triển bằng những gam màu sáng rõ và tươi mới, xứng đáng với truyền thống, vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong các cơ quan đầu ngành thuộc hệ thống chính trị tỉnh nhà. 

Cuối cùng, chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. 

Một lần nữa, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thái Thanh Quý

(Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới