mask

Bí thư Tỉnh ủy: Khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hóa trong hoạt động Công đoàn

(Baonghean.vn) - Tại lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 chiều 18/4, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có bài phát biểu quan trọng.

Báo Nghệ An điện tử trích đăng:

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Đức Anh

"... Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định những mục tiêu to lớn, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là sự sáng tạo, cống hiến của công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn.

Trong tình hình mới hiện nay, tổ chức Công đoàn Nghệ An cần đặc biệt lưu ý: đời sống của công nhân, viên chức, người lao động thấp, điều kiện làm việc khó khăn; số lượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước ngày càng giảm, trong khi đó số lượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng tăng; và trong bối cảnh hội nhập, tổ chức công đoàn chúng ta sẽ bị cạnh tranh gay gắt.

Gần 330 CNVC, LĐ đại diện cho gần 15 vạn đoàn viên, người lao động toàn tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Đức Anh
Gần 330 CNVC, LĐ đại diện cho gần 150.000 đoàn viên, người lao động toàn tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Đức Anh

Tôi xin nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề, để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2018-2023:

Thứ nhất, cần quan tâm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và trình độ cách mạng của giai cấp công nhân. Các cấp công đoàn cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp công nhân viên chức lao động nắm bắt sâu sắc về giai cấp, về Đảng, lý tưởng của Đảng, của Công đoàn. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để công nhân lao động có thể tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật và tri thức mới gắn liền với lao động sản xuất.

Ngày hội thể thao của công nhân Công ty TNHH Haivina Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh tư liệu
Ngày hội thể thao của công nhân Công ty TNHH Haivina Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh tư liệu

Thứ hai, làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động. Chủ động tham gia và tổ chức tốt việc ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, tham gia xây dựng phương án sắp xếp lại sản xuất kinh doanh, đổi mới tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chăm lo lợi ích thiết thực của đội ngũ công nhân lao động, nhất là việc làm, nhà ở, thu nhập, điều kiện lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… và các chính sách xã hội khác.

Thứ ba, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua; phải liên tục đổi mới nội dung và các hình thức thi đua phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương và cơ sở; hướng phong trào thi đua vào mục tiêu “nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả, đảm bảo việc làm - đời sống - dân chủ và công bằng xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Khám và tư vấn về SKSS cho công nhân ở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Tiến (xã Diễn Yên - Diễn Châu). Ảnh tư liệu
Khám và tư vấn về SKSS cho công nhân ở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Tiến (xã Diễn Yên - Diễn Châu). Ảnh tư liệu

Thứ tư, tiếp tục chăm lo xây dựng củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của công nhân lao động, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ của công nhân viên chức lao động. Cần phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, tăng cường các hoạt động xã hội, để tập hợp đông đảo công nhân lao động trong tất cả các thành phần kinh tế. Hoạt động của Công đoàn phải hướng về cơ sở; khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hóa trong hoạt động Công đoàn. Nghiên cứu xây dựng tổ chức Công đoàn phù hợp ở các khu vực đông công nhân như KCN, khu chế xuất, doanh nghiệp có nhiều công nhân, lao động.

Thứ năm, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, tổ chức của mình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đẩy mạnh việc bồi dưỡng phát triển Đảng trong công nhân lao động, góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực công tác tốt, gắn bó với công nhân, người lao động. 

Tôi đề nghị các cấp ủy và tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thường xuyên chăm lo lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức công đoàn; định kỳ và thường xuyên nghe tình hình công tác của tổ chức công đoàn và nguyện vọng của công nhân lao động để kịp thời có ý kiến chỉ đạo; gắn với lãnh đạo chính quyền, chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trong các mặt công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt động có hiệu quả"./.

Tin mới