mask

Các vấn đề nhân dân nêu ra phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những yêu cầu của Kế hoạch số 362 do Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An vừa mới ban hành về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân.
Cử tri thị xã Hoàng Mai phát biểu kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Ảnh tư liệu
Cử tri thị xã Hoàng Mai nêu các kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh tư liệu

Theo đó, thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Quyết định số 2924 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại  nhân dân” và các văn bản chỉ đạo khác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân.

Mục đích của kế hoạch này là nhằm phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chủ đạo của cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền cấp huyện và cấp xã ở từng địa phương; nâng cao tính trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã trong việc nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bất cập trong thực hiện các cơ chế chính sách, việc thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương ở cơ sở.

Cán bộ MTTQ xã Hiến Sơn (Đô Lương) trao đổi kinh nghiệm vận động sức dân làm giao thông nông thôn mới -Ảnh tư liệu
Cán bộ MTTQ xã Hiến Sơn (Đô Lương) trao đổi kinh nghiệm vận động sức dân làm giao thông nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tăng cường sự nhất trí về chính trị, tạo đồng thuận xã hội.

Kế hoạch này cũng đặt ra yêu cầu về việc tổ chức đối thoại phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan hiệu quả; các vấn đề nhân dân nêu ra phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức của nhân dân và quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân…

Tin mới