mask

Chân dung tân ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương vừa được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. 

Chân dung tân ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng ảnh 1
 

  Hữu Quân 

Tin mới