mask

Chi ngân sách 9 tháng qua ở Nghệ An thuộc top đầu của cả nước

(Baonghean.vn) - Trong 9 tháng, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã chi 21.902 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản: 5.686 tỷ đồng/kế hoạch 9.414 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch, nằm trong top đầu của cả nước.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Nghệ An, tính đến 30/9/2018, số chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã được kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước Nghệ An là 21.902 tỷ đồng. Trong đó, chi thường xuyên: 16.216 tỷ đồng/21.112 tỷ đồng, đạt 76,81% dự toán được giao; chi đầu tư xây dựng cơ bản: 5.686 tỷ đồng/kế hoạch 9.414 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch, nằm trong top đầu của cả nước (bình quân cả nước giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 54%).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Trong 9 tháng, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An  là 9.609 tỷ đồng/kế hoạch 12.691 tỷ đồng đạt 75,72% kế hoạch. Trong đó: Thu nội địa: 8.350 tỷ đồng; thu thuế xuất nhập khẩu: 1.259 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ cao như: Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 99,91 % dự toán; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 115,17% dự toán; thu tiền sử dụng đất  đạt 105,84 % dự toán; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 145,69%  dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 82,18% dự toán.

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN Nghệ An đã trả lại 95 món tiền thừa cho khách hàng với số tiền 75.707.500 đồng.

Tin mới