mask

Chỉ thực hiện hỗ trợ đăng ký đóng mới tàu cá theo Nghị định 67

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Diễn Châu kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ ngư dân vay vốn ưu đãi để sản xuất, đóng mới tàu thuyền nghề giã đôi.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Những chiếc tàu mang tên 67 của ngư dân xã Quỳnh Lập ( Hoàng Mai)
Những chiếc tàu mang tên 67 của ngư dân xã Quỳnh Lập ( Hoàng Mai)

Hiện nay, toàn tỉnh đang thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách chủ tàu đủ điều kiện đóng mới theo nghị định 67 là 119 tàu, trong đó huyện Diễn Châu chỉ đăng ký 07 tàu và đã triển khai đóng mới 04 tàu (03 tàu đóng mới, 01 tàu nâng cấp); mặt khác, tại điểm d, muc 3, Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2016 Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản, quy định như sau: “Bộ Thủy sản cấm phát triển:…  - Tàu lắp máy có công suất dưới 90 sức ngựa làm nghề lưới kéo cá”. 

Do đó, UBND huyện Diễn Châu cần tập trung chỉ đạo UBND xã và bà con ngư dân đăng ký đóng mới tàu cá theo Nghị định 67, đây là một chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với ngư dân.

Gia Huy

(Tổng hợp)

Tin mới