mask

Chính quyền thủ đô Hà Nội tham gia Facebook

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND TP Hà Nội đã được cung cấp trên Facebook “Thủ đô Hà Nội – Việt Nam”.

Ngày 17/12, Hà Nội đã cho ý kiến về kênh cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của UBND thành phố trên mạng xã hội.

chinh-quyen-ha-noi-tham-gia-facebook

Giao diện trên Facebook của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh kênh cung cấp thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tới người dân, các tổ chức... văn phòng UBND thành phố cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành trên mạng xã hội Facebook “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam” từ  ngày 1/12. 

Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lao động Thủ đô cũng đã nhận được thông báo về việc này.

Theo UBND TP Hà Nội, cùng với việc thông tin trên Facebook, chính quyền thành phố sẽ mở rộng thêm kênh trên mạng xã hội khác

Theo VNE

Tin mới