Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đức Trung kêu gọi các cấp, ngành, đồng bào, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ".

(Báo Nghệ An đăng tải bài phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020)

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa đồng chí, đồng bào!

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh đã được triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ và ngày càng thiết thực, hiệu quả; Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chất lượng công tác khen thưởng ngày càng nâng cao, trở thành động lực để động viên tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực đã góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Những thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong 5 năm qua là kết quả của phong trào thi đua yêu nước được kế thừa, hun đúc và phát triển qua các thời kỳ cách mạng; là sự hội tụ, kết tinh những nhân tố tiêu biểu xuất sắc của các tập thể, cá nhân Anh hùng, chiến sỹ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, đó là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà.

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa Đại hội!

Thưa đồng chí, đồng bào!

Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển mới; thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngày càng tăng lên. Nghệ An đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng còn nhiều khó khăn và thử thách. Hơn lúc nào hết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần đào sâu suy nghĩ, đề cao trách nhiệm, tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thực sự là một phương thức lãnh đạo của Đảng, một phương thức quản lý của chính quyền và là động lực để xây dựng con người mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh, với niềm vinh dự được Chính phủ trao tặng Cờ thi đua Chính phủ, tạo động lực mới trong phong trào thi đua yêu nước và hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2020 – 2025 với mục tiêu:

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động nội lực, thu hút ngoại lực, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá và là trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung bộ.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, phong trào thi đua yêu nước Nghệ An cần tập trung vào các nội dung sau:

Về lĩnh vực kinh tế: Thi đua yêu nước gắn với hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng chất lượng, hiệu quả gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Phát triển kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Tăng cường liên kết, khai thác phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, tạo điều kiện và phát huy vai trò của khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy các địa phương lân cận phát triển.

Thực hiện tốt công tác lập và triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; liên kết quy hoạch đô thị với nông thôn, tạo động lực cho các vùng phát triển. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 10,5 %, GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng, thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng.

Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”.

Đẩy mạnh Phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào thi đua với 8 chữ vàng “Chất lượng, tiến độ, an toàn, tiết kiệm”; phong trào thi đua “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; Phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KHCN vào sản xuất; các Phong trào thi đua "Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “đổi mới quản lý, công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”.

Các doanh nghiệp Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tập trung sản xuất sau dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Tùng
Các doanh nghiệp Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tập trung sản xuất sau dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Lâm Tùng

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội: Thi đua phát huy giá trị văn hóa, con người Xứ Nghệ và sức mạnh toàn dân tộc khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp, đoàn kết, nỗ lực đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự phát triển của quê hương; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội.

Phát triển giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao và phát triển khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, lao động việc làm và an sinh xã hội, gia đình và trẻ em.

Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 75 - 78%; tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa đạt 71 – 73%; bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 37 - 38 ngàn lao động; có 82% số xã và 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cao trong ngành Y tế và Phong trào thi đua “Gương sáng y đức”; Trước mắt là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19. Triển khai thực hiện mạnh mẽ Phong trào thi đua xây dựng “Làng văn hóa”, phong trào “dạy tốt, học tốt”, Phong trào đồng bào công giáo thi đua sống “tốt đời, đẹp đạo”, phong trào “làm việc tốt của già làng, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Uống nước nhớ nguồn”, "Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" để huy động tối đa các nguồn lực xã hội vào công tác xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Thi đua tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% đơn vị cấp huyện có tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ vững chắc; trên 90% đơn vị cấp xã vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ.

Duy trì thường xuyên và có hiệu quả trong phong trào “Thi đua quyết thắng”, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Nền nếp chính quy tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao”, phong trào “Xứng danh bộ đội cụ Hồ”, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Lễ hội Hang Bua; Du khách trải nghiệm ở làng nghề dệt thổ cẩm bản Hoa Tiến; Làng nghề làm hương trầm ở Quỳ Châu. Ảnh tư liệu
Lễ hội Hang Bua; Du khách trải nghiệm ở làng nghề dệt thổ cẩm bản Hoa Tiến; Làng nghề làm hương trầm ở Quỳ Châu. Ảnh tư liệu

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

Hàng năm có 90% số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% khối, xóm, bản có tổ chức đảng; kết nạp mới bình quân hàng năm 4.500 - 5.000 đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh”; đẩy mạnh Phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, chỉ đạo tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Triển khai sâu, rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thực hiện có hiệu quả các Phong trào thi đua "Vì người nghèo", “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Cựu chiến binh gương mẫu, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào  "thanh niên tình nguyện” tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa đồng chí, đồng bào!

Với những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong 5 năm qua; mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, phấn đấu, ý chí quyết tâm vươn lên, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết, quyết tâm đưa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực to lớn góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá và là trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ” đưa phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Chúc Phong trào thi đua yêu nước của chúng ta giành nhiều thắng lợi mới!

Kính chúc các quý vị khách quý, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn! 

Tin mới