mask

Chú trọng xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung chỉ đạo của Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tại Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019 của huyện Nghĩa Đàn.

Sáng 12/9, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019. Dự và phát biểu tại buổi lễ có Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X về “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. 

 Phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, và các ban, ngành, đoàn thể huyện trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

LLVT huyện tham gia xây dựng nông thôn mới
LLVT huyện tham gia xây dựng nông thôn mới.
Từ năm 2009 – 2019 huyện đã tuyển gọi hơn 1.200 công dân nhập ngũ, bàn giao cho các đơn vị huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, huyện luôn làm tốt công tác “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm động viên, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền tìm kiếm thông tin liệt sỹ và quy tập mộ liệt sỹ trên địa bàn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay đã chi theo Quyết định 142/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 2.971 đối tượng với số tiền hơn 13 tỷ đồng; Giải quyết chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62 cho 2.142 đối tượng và Quyết định 49 cho 3.347 đối tượng với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Tham gia hàng ngàn ngày công giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện và phương tiện kỹ thuật khắc phục hậu quả do thiên tai...

Đại tá Trần Văn Hùng, UVBTV tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ, lực lượng vũ trang  và nhân dân huyện cần tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, nhất là theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới,  Nghị quyết số 28 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Làm tốt công tác tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Luôn coi trọng việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh. Thường xuyên xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ...

tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019
Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019.
Dịp này, UBND huyện Nghĩa Đàn đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019.

Tin mới