Danh sách 20 lãnh đạo phòng cấp sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng

(Baonghean.vn)- Trong số gần 800 trưởng, phó phòng thuộc 61 cơ quan cấp tỉnh dự Hội nghị gặp mặt với Thường trực Tỉnh ủy, có 20 người được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.
20 lãnh đạo phòng cấp sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng
 

Tin mới