mask

Thường trực Tỉnh ủy sẽ trao đổi 3 nhóm nội dung tại hội nghị gặp mặt lãnh đạo cấp phòng

(Baonghean.vn) -Thực hiện “Năm Cải cách hành chính” 2019, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh năm 2019. Có 3 nhóm nội dung trọng tâm sẽ được trao đổi tại cuộc gặp mặt này.

Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 208-KH/TU về tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh năm 2019.

Theo kế hoạch này, Thường trực Tỉnh ủy sẽ trao đổi với đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh 3 nhóm nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020; định hướng và những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn 2012-2030.

Thường trực Tỉnh ủy sẽ trao đổi 3 nhóm nội dung tại hội nghị gặp mặt lãnh đạo cấp phòng ảnh 1
Những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Nghệ An trong thời gian tới sẽ được trao đổi tại Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh năm 2019.  Ảnh tư liệu

Thứ hai, xác định thế mạnh, trọng điểm, tiềm năng, lợi thế của Nghệ An trong các lĩnh vực, địa bàn để tập trung chỉ đạo; quan điểm giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển nhanh với bền vững, giữa phát triển theo chiều rộng với chiều sâu, giữa tốc độ và chất lượng của mô hình tăng trưởng, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng- an ninh, kế hoạch sử dụng tài nguyên trước mắt và lâu dài.

Về kết quả và phương hướng tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng.

Thứ ba, ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách, điều kiện, môi trường làm việc, mong muốn được cống hiến, ghi nhận, phát triển gắn với công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá, thi đua, khen thưởng, kỷ luật...) liên quan đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh.

Kiến nghị, đề xuất, hiến kế, các giải pháp có tính đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy trao đổi, cho ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan cấp tỉnh.

Cuộc gặp mặt dự kiến sẽ tổ chức tại khách sạn Giao Tế (TP. Vinh) vào ngày 28/9/2019. 

Tin mới