mask

Chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị gặp mặt giữa Tỉnh ủy với lãnh đạo cấp phòng các cơ quan

(Baonghean.vn) - Sáng 1/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp tổ tư vấn để chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong khối các cơ quan cấp tỉnh vào đầu tháng 9 tới.
Chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị gặp mặt giữa Tỉnh ủy với lãnh đạo cấp phòng các cơ quan ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì cuộc họp. Ảnh: Quốc Đạt

Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong khối các cơ quan cấp tỉnh là nội dung quan trọng trong chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong năm 2019.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất và có kế hoạch chỉ đạo, giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị. Mục đích là để hội nghị gặp mặt thực sự là diễn đàn cho lãnh đạo tỉnh nghe và cho ý kiến trực tiếp về các vấn đề đặt ra trong thực tiễn tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn từ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong khối các cơ quan cấp tỉnh, từ đó, lãnh đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian trước mắt và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị sắp tới, khẳng định đây là dịp nhằm thống nhất nhận thức, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An; chuyển tải ý chí, quyết tâm chính trị, mong muốn của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh; khẳng định vai trò quan trọng của cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu.  

Chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị gặp mặt giữa Tỉnh ủy với lãnh đạo cấp phòng các cơ quan ảnh 2
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt cho hội nghị gặp mặt sắp tới. Ảnh: Quốc Đạt

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp thể hiện trách nhiệm, trăn trở trước sự phát triển của tỉnh từ các thành viên tổ tư vấn, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh hội nghị sắp tới là lần đầu tiên đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương có dịp trực tiếp trao đổi, đề xuất, kiến nghị và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng lĩnh vực.

Đặc biệt đây là dịp trao đổi những khó khăn, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kiến nghị, đề xuất, hiến kế cho lãnh đạo tỉnh những nội dung, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp thực tiễn của ngành, của đơn vị nói riêng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Do đó, đặt ra yêu cầu cao cho tổ tư vấn và các ban tham mưu của Đảng ủy trong thời gian tới tiếp tục lắng nghe, nghiên cứu, cho ý kiến cụ thể để tổ chức hội nghị gặp mặt đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Dự kiến 3 nhóm nội dung trọng tâm của hội nghị gặp mặt:

- Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; định hướng và những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030.

- Xác định thế mạnh, trọng điểm, tiềm năng, lợi thế của Nghệ An trong các lĩnh vực, địa bàn để tập trung chỉ đạo; quan điểm giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển nhanh với bền vững, giữa phát triển theo chiều rộng với chiều sâu, giữa tốc độ và chất lượng của mô hình tăng trưởng, giữa phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh và bảo đảm an sinh xã hội.

- Ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách, điều kiện, môi trường làm việc, gắn với công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá, thi đua khen thưởng, kỷ luật …)

Tin mới