mask

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 20 đồng chí.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Hiệu trưởng giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

2.

Nguyễn Huy Bằng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

3.

Phạm Thị Bình

Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng bộ môn Viện Khoa học - Xã hội và Nhân văn

4.

Hắc Xuân Cảnh

Phó Viện trưởng Viện Khoa học - Xã hội và Nhân văn

5.

Nguyễn Anh Chương

Trưởng ban Quản lý cơ sở II

6.

Nguyễn Thị Thu Cúc

Trưởng Khoa Kinh tế

7.

Phạm Lê Cường

Trưởng Khoa Giáo dục

8.

Nguyễn Hoa Du

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020

9.

Hoàng Việt Dũng

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

10.

Nguyễn Anh Dũng

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, UVBTV Công đoàn trường

11.

Nguyễn Ngọc Hiền

Bí thư Đảng ủy trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn trường

12.

Trần Ngọc Long

Trưởng Khoa Xây dựng

13.

Nguyễn Hoài Nam

Trưởng Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa, Phó trưởng Khoa Kinh tế

14.

Thiều Đình Phong

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường, Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên

15.

Phan Xuân Phồn

Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm

16.

Nguyễn Hồng Soa

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn trường

17.

Trần Vũ Tài

Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội

18.

Đinh Ngọc Thắng

Trưởng Khoa Luật

19.

Trần Bá Tiến

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

20.

Nguyễn Quang Tuấn

Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể trường

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ  2020 - 2025:

1- Nguyễn Huy Bằng: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

2-Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng bộ môn Viện Khoa học - Xã hội và Nhân văn.

3- Nguyễn Hoa Du: Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015 -2020.

4-Nguyễn Anh Dũng: Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, UVBTV Công đoàn trường

5-Nguyễn Ngọc Hiền: Bí thư Đảng ủy trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn trường

6- Nguyễn Hồng Soa: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn trường

7-Trần Bá Tiến: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Tin mới