mask

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương làm việc với huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Nội dung cuộc làm việc liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: CTV
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: CTV

Đoàn công tác do đồng chí Vũ Hồng Khanh - Hàm Vụ trưởng, Vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu cùng đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An có cuộc làm việc với Huyện ủy Tân Kỳ vào ngày 7/3.

Theo báo cáo của Huyện ủy Tân Kỳ, mặc dù không phải là địa phương làm điểm nhưng với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền nên đến thời điểm này, huyện đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; 22 xã, thị trấn đã thực hiện văn phòng chung cấp xã.

Khối Đảng, đoàn thể cấp huyện đã giảm được 5 biên chế, tiến hành giảm 9 cấp phó cấp huyện; khối chính quyền từ huyện đến các xã, trường học đã tinh giản được 104 người. Cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm được 91 định biên.

Đặc biệt, UBND huyện đã thực hiện các quy trình đảm bảo dân chủ, đúng quy trình và được nhân dân đồng tình ủng hộ đề án sáp nhập 189 khối xóm thành 90 khối xóm, đến nay huyện đã trình Sở Nội vụ thẩm định đề án.

Qua việc triển khai thực hiện sáp nhập, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã nêu lên 1 số khó khăn vướng mắc và kiến nghị hướng giải quyết.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh- Vụ trưởng Vụ địa phương 1 Ban tổ chức Trung ương phát biểu kết luận. Ảnh: CTV
Đồng chí Vũ Hồng Khanh - Hàm Vụ trưởng, Vụ địa phương 1 Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận. Ảnh: CTV

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Khanh đánh giá cao những kết quả mà huyện Tân Kỳ đạt được nhằm xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, qua việc triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của huyện Tân Kỳ đã đem lại bài học thực tiễn, đó là tiếp thu chủ trương cấp trên chủ động làm ngay, không trông chờ, gặp khó khăn vướng mắc đến đâu xử lý đến đó; công tác tổ chức phải gắn với công tác tư tưởng.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh cũng tiếp thu ý kiến đề xuất của huyện Tân Kỳ để trình các cấp có thẩm quyền./.

Tin mới