mask

Hôm nay, hơn 28.500 cử tri Nghệ An đi bầu cử sớm

(Baonghean)- Hôm nay (20/5), tại 146 điểm ở 34 xã, thuộc 4 huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông diễn ra bầu cử sớm.

Tại 146 điểm bỏ phiếu sẽ có hơn 28.500/2.184.250 cử tri toàn tỉnh được thực hiện quyền bầu cử của mình. Thành công tại các điểm bầu cử sớm sẽ là tiền đề, động lực để cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 22/5 thành công tốt đẹp, bởi vậy, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung cao cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử một cách tỉ mỉ, chặt chẽ.

Cử tri Bản Đình, xã Bình Chuẩn đi bầu cử sớm ngày 20/5. Ảnh: Công Kiên
Cử tri Bản Đình, xã Bình Chuẩn đi bầu cử sớm ngày 20/5. Ảnh: Công Kiên

Công tác tuyên truyền, vận động, động viên cử tri tham gia bầu cử được chú trọng, kể cả trong ngày bầu cử cũng tiếp tục được cán bộ vận động, động viên cử tri trong ngày bầu. Việc trang trí khu vực bỏ phiểu nghiêm túc, đảm bảo thuận lợi, an toàn cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình. Quan tâm lựa chọn những người có kiến thức và kinh nghiệm tham gia vào các tổ bầu cử. Tổng số người tham gia phục vụ bầu cử tại 146 điểm bầu cử sớm trên 2.500 người.  

Bằng sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, các địa phương và trách nhiệm của mỗi cử tri, cuộc bầu cử ở 146 điểm được tổ chức sớm ở 34 xã của 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Minh Chi

Tin mới