mask

[Infographics] Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 ở Nghệ An chuyển biến tích cực

(Baonghean) - Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 theo kế hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, khóa XVII.
INFO KT-XH 6 thang dau nam 2019

Tin mới