Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngày 5 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh buổi làm việc Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ý kiến phát biểu của các thành viên dự cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:

Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó có đóng góp quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển ngành và đạt nhiều kết quả tích cực trên một số lĩnh vực:

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường cơ bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; Quan tâm thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch ngành, như: Phối hợp trong công tác lập Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch sử dụng đất, khoáng sản, tài nguyên nước; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; Tham mưu danh mục các công trình thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất... Công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ được tăng cường, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý về: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đã phối hợp có hiệu quả và tập trung hơn trong chỉ đạo công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, hạn chế phát sinh điểm nóng. Việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước có chuyển biến tích cực.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm: Trình phê duyệt danh mục và quy định bộ thủ tục hành chính lĩnh vực ngành, trong đó, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về lĩnh vực môi trường; lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực tài nguyên nước; Xử lý có hiệu quả các vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tài nguyên và môi trường đã được tăng cường, qua đó, đã chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiến nghị thu hồi các dự án sử dụng đất vi phạm.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân: Tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh theo quy định; Tham gia các đoàn hoặc chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tham mưu, xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, khoáng sản và môi trường ở cơ sở; Xử lý đất đai tồn đọng còn chậm, kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra; Công tác giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân còn chưa đáp ứng yêu cầu...

Trong thời gian tới, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; bám sát các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhất là những nội dung trong Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó, tập trung các nội dung liên quan đến quy hoạch ngành, tích hợp trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

2. Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm phù hợp với các quy định mới.

3. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực ngành, thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đơn thư vượt cấp, không để phát sinh các điểm nóng phức tạp. Tăng cường, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường.

4. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ngành Tài nguyên và Môi trường, theo nội dung tại Văn bản số 2541/CV-TCT ngày 18/4/2022 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ.

5. Tập trung thực hiện tốt các lĩnh vực:

5.1. Về lĩnh vực đất đai.

- Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư; hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Quan tâm đúng mức đến việc giải quyết nhu cầu đất đai cho các cơ sở tôn giáo; tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến tôn giáo.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng hồ sơ địa chính tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các địa phương còn tồn đọng.

- Tham mưu phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cho các huyện theo chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 (lưu ý các chỉ tiêu liên quan trong Quy hoạch tỉnh), yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/5/2022.

- Đôn đốc UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; kịp thời thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/6/2022.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên đối với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha.

- Hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt trước ngày 15/7/2022.

5.2. Về lĩnh vực khoáng sản.

- Thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả từ khâu lập quy hoạch đến cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản và giám sát hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

- Rà soát tổng thể các khu vực khoáng sản đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh để tích hợp vào quy hoạch tỉnh, trong đó, tập trung vào khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để phục nhu cầu phát triển trên địa bàn tỉnh; kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch các khu vực không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí cấp phép.

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã và phải gắn hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản với công tác bảo vệ môi trường.

- Xây dựng đề án giám sát các mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản theo phương thức ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, để truyền thông tin, số liệu tại các khu vực mỏ thông qua trạm cân, hệ thống camera giám sát của các đơn vị khai thác khoáng sản về cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi, giám sát.

- Triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Nghiên cứu đấu giá quyền khai thác khoáng sản kết hợp với đấu giá tài sản trên đất (nếu có).

- Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động khoáng sản và công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

5.3. Về bảo vệ môi trường:

- Tiếp tục đôn đốc, giám sát việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; chủ động tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng môi trường trên địa bàn toàn tỉnh: Kịp thời phát hiện xử lý ngay tình trạng ô nhiễm môi trường, quan tâm xử lý rác thải sinh hoạt và các loại chất thải khác; kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư sau khi đi vào vận hành; không chấp thuận các dự án có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường. Tăng cường giám sát, ngăn ngừa nhằm không để xảy ra ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các khu vực ô nhiễm do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TU ngày 2/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030, hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

5.4. Về tài nguyên nước và biển, đảo.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục nguồn nước nội tỉnh và phê duyệt hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc cắm mốc giới để bảo vệ; kiểm tra giám sát chất lượng nguồn nước và môi trường biển.

- Hoàn thiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình trong tháng 6/2022.

5.5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám; biến đối khí hậu, khí tượng thủy văn theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

6. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhằm tạo được chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; nhất là trong việc tham mưu giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân; trường hợp vi phạm cần có biện pháp xử lý nghiêm minh. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, ưu tiên cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

1. Về cơ cấu tổ chức chức bộ máy: Đề xuất không sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, chuyển Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường thành đơn vị tự chủ.

Thống nhất chủ trương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo đúng quy định.

2. Về kinh phí: Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong 3 năm (giai đoạn 2023 - 2025) để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mà sở đã đề xuất, trong đó, kinh phí sự nghiệp địa chính đến năm 2025 bố trí tối thiểu 7% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm và kinh phí sự nghiệp môi trường đến năm 2025 bố trí tối thiểu 1% tổng chi ngân sách Nhà nước hàng năm.

3. Về xây dựng trụ sở (mới) Sở Tài nguyên và Môi trường: Thống nhất chủ trương, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thực hiện nhanh, kịp thời việc thẩm định chủ trương đầu tư; Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ kinh phí để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và khẩn trương tham mưu thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà đất theo phương án sắp xếp đã được UBND tỉnh phê duyệt, để sớm có kinh phí triển khai thực hiện việc xây dựng trụ sở đảm bảo tiến độ.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh thông báo cho các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, kịp thời triển khai thực hiện.

Tin mới