mask

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Chiều 23/11, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính do đồng chí Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND huyện Hưng Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00

Dự cuộc làm việc có đồng chí Lê Phạm Hùng – Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên; lãnh đạo huyện và các phòng, ban của UBND huyện Hưng Nguyên.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hưng Nguyên ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Thanh

Trước khi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên, đoàn kiểm tra đã thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn tại các phòng, ban của huyện.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá, huyện Hưng Nguyên đã quan tâm công tác cải cách hành chính.

Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định đẩy mạnh cải cách hành chính là khâu đột phá trong nhiệm kỳ. Hàng năm, cấp ủy Đảng xây dựng kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại các Đảng ủy cơ sở, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác cải cách hành chính.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hưng Nguyên ảnh 2
Đồng chí Dương Danh Vỹ - Phó Trưởng Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ báo cáo kết quả kiểm tra. Ảnh: Lê Thanh

Hiện nay, tại UBND huyện có 284/293 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đang thực hiện theo cơ chế một cửa.

Đầu năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã được hỗ trợ lắp đặt hệ thống lấy số tự động và hệ thống đánh giá phản ánh hài lòng của người dân. Sau khi đưa hệ thống vào hoạt động đã tạo thuận lợi cho công dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa, có sự trật tự, xếp hàng trong việc chờ làm hồ sơ, thủ tục; Bộ phận một cửa các xã trang bị thùng phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hưng Nguyên ảnh 3

Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban của huyện Hưng Nguyên tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Lê Thanh

Theo báo cáo của đơn vị, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính: Từ 01/01/2022 - 30/9/2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận mới: 12.504 hồ sơ (trong đó 52 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến), số kỳ trước chuyển qua: 954 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 12.666 hồ sơ, trong đó trả đúng hạn: 12.654 hồ sơ (chiếm 99,9 %), trả quá hạn: 12 hồ sơ.

Huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025 và tổ chức họp Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc chuyển đổi số huyện Hưng Nguyên để triển khai nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hưng Nguyên ảnh 4

Đồng chí Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên làm rõ những nội dung đoàn kiểm tra đề xuất. Ảnh: Lê Thanh

Hệ thống giao ban trực tuyến được khai thác hiệu quả phục vụ hội họp, giảm tối đa việc đi lại và in sao tài liệu. Hiện nay, toàn huyện có 20 điểm cầu phục vụ giao ban trực tuyến trên toàn huyện.

Trong năm, huyện Hưng Nguyên đã thành lập các Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm tra tiến độ thực hiện các đề án, chương trình cải cách hành chính tại 12 xã, thị trấn.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hưng Nguyên ảnh 5

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Lê Thanh

Qua kiểm tra, Sở Nội vụ cũng chỉ ra một số vấn đề đề nghị huyện Hưng Nguyên tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Đó là việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn một số hồ sơ chưa đầy đủ; việc sử dụng chữ ký số còn hạn chế; một số hồ sơ còn giải quyết chậm thời gian.

Một số thủ tục hành chính chưa giải quyết tại bộ phận một cửa theo quy định; Số lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức còn thấp.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hưng Nguyên ảnh 6

Đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Lê Thanh

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị huyện Hưng Nguyên cần tiếp tục quan tâm rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

Huyện cần kiên quyết đưa tất cả các thủ tục hành chính ra giải quyết tại bộ phận một cửa, không còn tình trạng hồ sơ trả chậm; tiếp tục kiểm tra, kiểm soát thực thi công vụ, thái độ trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính./.

Tin mới