mask

Năm 2015, thu ngân sách Nghệ An đạt 10.038 tỷ đồng

(Baonghean.vn) -  Ngày 8/1/2016, Sở Tài chính  tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015, triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2016. Tới dự có đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị ngành tài chính, các huyện, thành thị.

Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ghi nhận những thành tích
Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ghi nhận những thành tích của ngành Tài chính đã đạt được trong năm qua và gợi ý  những giải pháp mới  cho ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo của Sở Tài chính cho thấy: Dự toán thu NSNN được HĐND tỉnh thông qua năm 2015 là 8.184 tỷ đồng, trong đó: dự toán thu nội địa năm 2015 là 6.880 tỷ đồng, tăng 150 tỷ đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (do dự toán thu tiền sử dụng đất tăng 150 tỷ đồng); dự toán thu từ hoạt động XNK là 1.290 tỷ đồng, bằng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; dự toán thu xổ số kiến thiết là 14 tỷ đồng.

Thực hiện thu NSNN năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 8.712 tỷ đồng, đạt 106,5% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014. (Thu xuất khẩu 1.007 tỷ đồng).

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Dự toán chi ngân sách địa phương quản lý năm 2015 là 17.652 tỷ đồng. Thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2015 đạt 20.783 tỷ đồng, đạt 117,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 5.703 tỷ đồng, bằng 167,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao (chưa tính số giải ngân XDCB trong tháng 01/2016 theo quy định). 

Báo cáo cũng chỉ rõ: Công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2016 công khai, dân chủ, đúng chế độ, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp, các đơn vị.Thực hiện tốt công tác quyết toán ngân sách, thẩm tra quyết toán ngân sách các huyện, thành phố, thị xã; thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2014 các đơn vị quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp; Làm tốt công tác quản lý giá và thông tin thị trường, giá cả, đơn giá vật liệu xây dựng. Theo dõi việc đăng ký giá, kê khai giá của các đơn vị kinh doanh; kiểm tra các mặt hàng bình ổn giá...

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ ngân sách năm 2016
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ ngân sách năm 2016

Để thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2016, Sở tài chính đã đưa ra gần 20 giải pháp để thực hiện. Trong đó, ngay từ những ngày đầu của năm 2016, cần phải triển khai tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tổ chức công khai dự toán ngân sách năm 2016; công khai quyết toán ngân sách năm 2014 và các văn bản hướng dẫn quản lý điều hành ngân sách năm 2016 kịp thời, đảm bảo chế độ quy định; Phân bổ thực hiện nhiệm vụ theo đúng dự toán chi ngân sách năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về cả tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản chi ngân sách bao gồm trước và sau khi cấp phát. Đổi mới phương thức tổ chức thẩm định quyết toán tài chính năm 2015 đảm bảo chặt chẽ, giảm thời gian, đơn giản thủ tục...

Trao
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo những kết quả đã đạt được của tỉnh Nghệ An trong năm qua, biểu dương những thành quả đạt được của Sở Tài chính trong năm 2015, đánh giá cao công tác tham mưu quản lý điều hành ngân sách, tài chính của đơn vị, nhất là tham mưu ban hành các văn bản chính sách về quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác chỉ đạo tham mưu góp ý đối với các Luật  như Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, góp ý vào công tác quản lý đất đai, tài nguyên…Đồng chí  Hoàng Viết Đường cũng nhất trí với  cao với các giải pháp của Sở đã đưa ra đồng thời gợi ý một số giải pháp để ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao, nhất là cân đối hài hòa các nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016.

Cán
Cán bộ phòng đầu tư xử lý công việc

Tại hội nghị, 3 phòng là phòng ngân sách tỉnh, phòng ngân sách xã và phòng doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính tặng bằng khen, 2 phòng là phòng thanh tra và phòng doanh nghiệp đã được UBND tỉnh tặng bằng khen. Có 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Lãnh đạo Sở Tài chính cũng trao bằng khen của Bộ Tài chính cho 15 cá nhân  khác đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Châu Lan

Tin mới