mask

Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục quốc phòng

(Baonghean.vn)- Trường Quân sự Quân khu 4 vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trung tướng Võ Văn Việt – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Trường quân sự Quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị; tích cực, chủ động, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII đã đề ra.

Trung tướng Võ Văn Việt
Trung tướng Võ Văn Việt Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Nhà trường có bước phát triển và tiến bộ toàn diện, có nhiều mặt công tác hoàn thành tốt và xuất sắc. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, có 71,2%-90,5% khá, giỏi; tỷ lệ học viên tốt nghiệp ra trường hàng năm 100% đạt yêu cầu, có từ 91,2 – 93,6% đạt khá giỏi, vượt chỉ tiêu 13,6%; hàng năm có trên 93% cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường quân sự Quân khu 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tiến bộ”, trọng tâm là thực hiện tốt 3 khâu đột phá về “ Đổi mới toàn diện và không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn đơn vị và an toàn giao thông; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Lê Thắng

Tin mới