mask

Nghệ An hoàn thành 23/23 chỉ tiêu về phát triển “tam nông“

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin được đại diện Sở NN&PTNT cho biết tại cuộc họp để nghe Dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW ngày 5/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26) do UBND tỉnh tổ chức sáng 25/6.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 đã làm thay đổi nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp và người dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.

Nghệ An hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/23 chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết trên 3 lĩnh vực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2008 -2018 tăng trưởng khá, ổn định và bền vững, đạt bình quân 4,68%.

Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng lâm nghiệp và thủy sản, góp phần quan trọng trong tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh. Trong nông nghiệp thuần giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ, 

Nghệ An hoàn thành 23/23 chỉ tiêu về phát triển “tam nông“ ảnh 2
Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đáng chú ý là ngành nông nghiệp Nghệ An đã đưa nhanh tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm và trở thành xu thế phát triển tất yếu; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn… góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác. 

Thu nhập của đại bộ phân dân cư nông thôn không ngừng tăng thêm, đến năm 2017 đạt trên 24,8 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 324% so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh, nhất là các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a. 

Xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp được cả hệ thống chính trị và người dân đồng tình hưởng ứng. Đến tháng 12/2017, toàn tỉnh có 181/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 42%, có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An hoàn thành 23/23 chỉ tiêu về phát triển “tam nông“ ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng kiểm tra mô hình sản xuất rau màu công nghệ cao tại xã nông thôn mới ở huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, đánh giá lại 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 cũng cho thấy, nông nghiệp Nghệ An cũng đang đứng trước những thách thức như: chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ yếu còn hạn chế; vẫn còn tình trạng được mùa mất giá...

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh tuy có giảm song ở một số địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, biên giới còn cao; tổ chức sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, ngành nghề nông thôn, liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trong xu thế hội nhập…

Tại cuộc làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương có những góp ý về một số nội dung như: đánh giá thực trạng, chuẩn hóa số liệu, thống nhất về chỉ tiêu thực hiện đến năm 2020, 2025 và đến năm 2030 để hoàn thiện dự thảo báo cáo...

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ghi nhận công tác chuẩn bị của Sở NN&PTNT, đồng thời yêu cầu sở phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để hoàn chỉnh các nội dung của dự thảo báo cáo trên tinh thần bám sát nội dung Nghị quyết số 26 và đề cương của Trung ương để trình Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, báo cáo phải tập trung phân tích, đưa các số liệu dẫn chứng để làm nổi bật được vấn đề cốt lõi là sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; văn hóa ở khu vực nông thôn được gìn giữ và phát triển, an ninh trật tự được giữ vững…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cũng yêu cầu các đơn vị cấp huyện tổ chức tiến hành tổng kết để chỉ rõ những kết quả làm được, rút ra kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26 của tỉnh sẽ dự và chỉ đạo tổng kết ở một số địa phương.

Tin mới