mask

Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, nhấn mạnh: Điều kiện tiên quyết để thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) là phải có quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Chiều 25/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020, xây dựng chương trình CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

a

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Chuyển biến tích cực

Giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC của tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn.

Nhiều nội dung mới đã được tập trung lãnh đạo chỉ đạo như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công; lựa chọn các đơn vị để xây dựng thực hiện đề án điểm; chọn năm CCHC, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo; triển khai xây dựng trung tâm hành chính công cấp tỉnh; xây dựng vận hành hệ thống liên thông văn bản ở các cấp.

Việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch; công tác tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá CCHC nền nếp, quy củ, chất lượng. Chỉ số CCHC (PAR INDEX), thứ hạng những năm gần đây năm sau đều cao hơn năm trước. Chỉ số PAPI được cải thiện nhiều.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các cơ chế, chính sách được xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa thường xuyên.

TTHC trên các lĩnh vực quản lý được quan tâm cải cách. Việc công bố, công khai TTHC kịp thời, minh bạch hơn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.678 TTHC được công bố và đang có hiệu lực, cụ thể: 1.301 TTHC cấp tỉnh, 273 TTHC cấp huyện, 91 TTHC cấp xã và 12 TTHC khác.

Nhiều TTHC đã được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm chi phí giao dịch. Kết quả giai đoạn 2013-2015 đã có 154 TTHC được cắt giảm với tổng thời gian là 580,5 ngày; có 26 TTHC được đơn giản hóa thành phần hồ sơ, hợp lý hóa quy trình thực hiện.

Năm 2018-2020, đã có 419 TTHC được cắt giảm với tổng thời gian cắt giảm là 1.961 ngày. Tính bình quân đã có 419/1.677 TTHC được đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện (đạt tỷ lệ 24,98%).  

Cán bộ, công chức các sở, ngành thực hiện công việc chuyên môn. Ảnh tư liệu Thanh Lê
Cán bộ, công chức các sở, ngành thực hiện công việc chuyên môn. Ảnh tư liệu Thanh Lê

Bộ phận một cửa các cấp đã được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, kiện toàn nhân sự và thực hiện chặt chẽ quy trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý, trả kết quả. Chất lượng xử lý hồ sơ được cải thiện, mức độ hài lòng của nhân dân, tổ chức được nâng lên.

Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước được sắp xếp theo hướng đơn giản, giảm đầu mối, nâng hiệu quả hoạt động.

Kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 6, toàn tỉnh đã giảm được 4 chi cục, 10 đầu mối cấp phòng các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 161 đơn vị sự nghiệp công lập, 341 tổ chức bên trong, 161 cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp.

Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ từ 2016 đến nay, toàn tỉnh đã có 2.739 người hưởng chính sách, với số tiền gần 326 tỷ đồng. Đồng thời chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên.

Thực hiện các cơ chế tự chủ đã tạo điều kiện để các đơn vị, địa phương chủ động trong sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, thực hành tiết kiệm.

Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công được quan tâm, hỗ trợ tích cực cho công tác CCHC làm thay đổi lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân góp phần cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với nhân dân.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh: Thực hiện Chương trình của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã xây dựng, ban hành và thực hiện Chương trình CCHC trong giai đoạn và đạt kết quả khá toàn diện.

Những kết quả đó đã có tác động tích cực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững. Song, công tác CCHC của tỉnh vẫn chưa thật sự quyết liệt, còn nhiều tồn tại và hạn chế.

Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính ảnh 4
Đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu ghi nhận những nỗ lực trong CCHC của tỉnh Nghệ An và có một số định hướng thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Lê

Thời gian tới, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cả 6 nội dung: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa nền hành chính theo từng giai đoạn.

Trong đó cần tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công; ứng dụng công nghệ thông tin.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình, các cấp, ngành cần tập trung 6 giải pháp đề ra trong chương trình. Trong đó, xác định rõ điều kiện tiên quyết để thực hiện có hiệu quả CCHC là phải có quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung soát xét toàn bộ nhiệm vụ CCHC của đơn vị mình, nhìn nhận đầy đủ những khâu yếu, điểm yếu từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của ngành, địa phương. Xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét trong đơn vị.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Lê
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong CCHC. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 57 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Tin mới