mask

Nghệ An: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các tổ chức dịch vụ

(Baonghean.vn) -  Tính đến tháng 11/2022, bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện đã ký Hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 26 tổ chức dịch vụ với tổng số 1.304 điểm thu và 3.859 nhân viên thu.
0:00 / 0:00
0:00

Trong đó có 2 tổ chức dịch vụ là Bưu điện tỉnh Nghệ An và Viettel Nghệ An đã bố trí được hệ thống điểm thu trải rộng trên 21 huyện, thị xã, thành phố. Có được kết quả này là nhờ Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã quyết liệt triển khai thực hiện Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Những kết quả ghi nhận

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và sự nỗ lực của các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Nghệ An: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các tổ chức dịch vụ ảnh 1

Cán bộ BHXH Nghệ An hướng dẫn người dân nhập dữ liệu tại bộ phận một cửa. Ảnh: Đình Tuyên

Nhằm hướng tới chuyên nghiệp trong hoạt động ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao công tác quản lý, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tổ chức dịch vụ, nhân viên thu, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã nghiêm túc triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được ban hành tại Quyết định 1155/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, từ 01/7/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện việc ký hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các tổ chức dịch vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trên cơ sở hợp đồng ủy quyền thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình 06 tháng cuối năm cho các tổ chức dịch vụ để triển khai thực hiện trong năm 2022.

Nghệ An: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các tổ chức dịch vụ ảnh 2

Cán bộ BHXH Nghệ An tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân. Ảnh: Đình Tuyên

Với hệ thống các điểm thu trải khắp 21 địa phương trong toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và tham gia chính sách. Các tổ chức dịch vụ thu đã chủ động tuyên truyền, bám sát địa bàn, nắm rõ và xác định từng nhóm chủ thể, để tổ chức các hội nghị khách hàng, các buổi tuyên truyền theo nhóm nhỏ đến từng người dân, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình hàng tháng, quý, năm cho từng nhân viên thu, từng điểm thu trên cơ sở chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tỉnh giao; Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình...

Nghệ An: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các tổ chức dịch vụ ảnh 3

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau để người dân có thể cập nhật dễ dàng những chính sách ưu việt của BHXH, BHYT. Ảnh: Đình Tuyên

Là đơn vị đã có nhiều năm phối hợp cùng cơ quan bảo hiểm xã hội Nghệ An trong việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia, Bưu điện tỉnh Nghệ An luôn tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong các hoạt động an sinh. Hiện Bưu điện tỉnh đã bố trí 460 điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 1.902 nhân viên trên toàn tỉnh. Đại diện bưu điện tỉnh Nghệ An cho biết: Ngay từ đầu năm bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho Bưu điện tỉnh Nghệ An năm 2022. Dù đã có nhiều cố gắng tuy nhiên công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình chưa đạt được như kỳ vọng.

Áp lực trong công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An trong năm 2022 rất lớn. Mặc dù đã rất nỗ lực triển khai các giải pháp, song số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn giảm sâu, số lượng người dân bị tác động bởi chính sách chưa tham gia BHYT trở lại còn lớn điều này đặt ra nhiều thách thức cho ngành bảo hiểm xã hội tỉnh.

Nhiều giải pháp cụ thể

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 và thời gian tiếp theo, các tổ chức dịch vụ thu cần tiếp tục rà soát, kiện toàn, mở rộng các điểm thu đến địa bàn các xã, phường, thị trấn; đồng thời, lựa chọn những nhân viên thu có tinh thần trách nhiệm với công việc, am hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhiệt tình tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Nghệ An: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các tổ chức dịch vụ ảnh 4

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa của BHXH Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả hoạt động thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức dịch vụ, đảm bảo cơ quan bảo hiểm xã hội nắm được tình hình khai thác, kết quả thực hiện của từng tổ chức dịch vụ thu; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm thu, các nhân viên thu trên địa bàn toàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định về treo biển hiệu, điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện quy trình, nghiệp vụ thu và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức dịch vụ, nhằm kịp thời phát hiện những sai phạm và chấn chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp; Chủ động phối hợp, hỗ trợ các tổ chức dịch vụ trong các hoạt động tuyên truyền, phát triển người tham gia; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để hoàn thiện, tổ chức kết nối giữa nhân viên thu – tổ chức dịch vụ thu - cơ quan bảo hiểm xã hội để liên thông dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm nhân lực trong công tác quản lý dữ liệu người tham gia.

Nghệ An: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các tổ chức dịch vụ ảnh 5

Cán bộ BHXH Nghệ An phối hợp với đơn vị dịch vụ thu tư vấn cho người dân tham gia BHXH, BHYT tại điểm thu Phường Lê Lợi (TP Vinh). Ảnh tư liệu Đức Anh.

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, tin tưởng rằng với quyết tâm và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các Ban ngành, đoàn thể, sự chủ động, linh hoạt các tổ chức dịch vụ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ đến được với người dân, để ngày càng có nhiều người dân tham gia và được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Tin mới