mask

Nghệ An sẽ thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

(Baonghean.vn) - Khi trung tâm này đi vào vận hành thì đồng nghĩa các sở, ngành, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và 6 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh không còn tồn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông.

Nội dung này được đưa ra tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 sáng 26/2 để nghe và cho ý kiến vào đề án xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 21 Sở, ban, ngành cấp tỉnh với tổng 1.359 TTHC.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhìn chung đã góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh và giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, một số lĩnh vực, việc giải quyết TTHC với tỷ lệ quá hạn theo quy định còn nhiều và chất lượng giải quyết chưa cao; việc thu phí, lệ phí chưa thực sự đảm bảo tính chính xác, minh bạch; trong khi đó việc theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết TTHC của tỉnh đối với các đơn vị chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả, chưa đảm bảo tính chính xác, minh bạch.

Việc giải quyết TTHC của một số Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn mang tính ban phát, xin - cho trong nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, doanh nghiệp...

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh tham gia ý kiến vào chủ trương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh tham gia ý kiến vào chủ trương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở những tồn tại đặt ra và nhằm triển khai các chủ trương của Đảng, Chính phủ về cải cách hành chính, đặc biệt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh có chủ trương xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Theo đó, khi trung tâm này đi vào vận hành thì đồng nghĩa các sở, ngành, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và 6 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh không còn tồn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, mà các TTHC sẽ được tập trung về một đầu mối tại trung tâm chịu tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Xây dựng. Ảnh: Mai Hoa
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Xây dựng. Ảnh: Mai Hoa

Sau khi nghe các thành viên UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành phát biểu ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định sự thống nhất cao về chủ trương thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp điều hành dưới sự giám sát của Chủ tịch UBND tỉnh  và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Khi đã đưa vào điều hành, quản lý chung thì chất lượng và thời gian giải quyết TTHC sẽ được giám sát một cách chặt chẽ, đúng ngày hẹn; người dân, doanh nghiệp không phải gặp trực tiếp đến cán bộ, công chức giải quyết chuyên môn của các sở, ngành, tạo công tâm, minh bạch; khắc phục việc tồn tại một cửa, một cửa liên thông hình thức, dù có quy định thời gian giải quyết nhưng vẫn để “trôi” cả tháng không giải quyết mà không có chế tài xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Muốn đảm bảo trung tâm sớm đi vào hoạt động và hoạt động có chất lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý Văn phòng UBND tỉnh đẩy nhanh triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng các phần mềm, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa phòng kiểm soát chung với các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh, kể cả kết nối với người dân, doanh nghiệp để họ nắm được quá trình xử lý hồ sơ của mình từ trung tâm.

Mặt khác cần xây dựng bộ quy trình, quy chế xử lý TTHC, kể cả quản lý con người và đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở đó đánh giá cán bộ, công chức thực thi công vụ.

Tin mới