Nòng giảm thanh súng máy Nga nóng chảy sau 200 phát đạn

Súng máy PKM của Nga chỉ ngừng hoạt động sau gần 700 phát đạn liên tục, nhưng nòng giảm thanh nóng chảy và vỡ tung sau 200 phát.
Nòng giảm thanh súng máy Nga nóng chảy sau 200 phát đạn

Tin mới