mask

Quán triệt những nhận thức, tư duy mới về công tác quốc phòng, an ninh

(Baonghean.vn) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng quán triệt với các nội dung về quốc phòng, an ninh.

Tại Đảng bộ Nghệ An, điểm cầu chính có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quán triệt những nhận thức, tư duy mới về công tác quốc phòng, an ninh ảnh 1
Các đại biểu dự tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC TỪ SỚM, TỪ XA

Hội nghị đã nghe Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng quán triệt chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. 

Theo đó, về nhiệm vụ quốc phòng, Đại hội XIII của Đảng xác định: Củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội Nhân dân là nòng cốt. 

Bên cạnh đó, có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày chuyên đề: “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”. Ảnh: VGP
Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề: “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”. Ảnh: VGP

Đại hội XIII khẳng định: Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân. 

Tiếp đó, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. 

Văn kiện Đại hội XIII phát triển nhận thức, tư duy bảo vệ an ninh quốc gia trên các nội hàm: tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm, phương hướng, phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, kế sách bảo vệ an ninh quốc gia; phát triển tư duy về tiềm lực quốc phòng, an ninh; phát triển tư duy kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; xây dựng lực lượng công an nhân dân; nghiên cứu, phát triển lý luận an ninh.

Quán triệt những nhận thức, tư duy mới về công tác quốc phòng, an ninh ảnh 3
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo, các nhóm nhiệm vụ giải pháp trong đảm bảo an ninh quốc gia;…

KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trên cơ sở nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt, chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Thời gian hoàn thành các hội nghị trong quý II/2021.

Quán triệt những nhận thức, tư duy mới về công tác quốc phòng, an ninh ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Thời gian hoàn thành chương trình hành động trong quý II/2021.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đúng phương châm "lấy xây làm chính", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII.

Tin mới