mask

Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao

(Baonghean.vn) - Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Sáng 28/3, tiếp tục chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021- 2030) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021 - 2025).

Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính ở Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Đảng bộ Nghệ An, điểm cầu chính có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh;…

NHANH  CHÓNG BỨT PHÁ, RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH PHÁT TRIỂN

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 cho thấy, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 

Thế và lực đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện; tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Định hình nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ nền kinh tế khu vực, thế giới, Thủ tướng Chính phủ cho biết, đến nay quy mô nền kinh tế nước ta nằm trong tốp 40 nền kinh tế thế giới và đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.500 USD; tính theo sức mua tương đương đã đạt khoảng 10.000 USD. 

Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao ảnh 2
Các đại biểu dự tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Độ mở của nền kinh tế đạt khoảng 200% GDP và là một trong những nước có độ mở cao nhất thế giới. Việt Nam đã ký 15 FTA (Hiệp định thương mại tự do) đang đàm phán 2 FTA, có 16 đối tác chiến lược.

Trong giai đoạn tới, nước ta đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Chủ đề Chiến lược là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc, Việt Nam cần nhanh chóng bứt phá, rút ngắn khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Quan điểm phát triển trong 10 năm tới được đặt ra là: Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao ảnh 3
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021 - 2025). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nước ta phải xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự cường.

Cụ thể hóa tầm nhìn trên, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%;…

BĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 -  2030) đề ra ba đột phá chiến lược của nước ta trong 10 năm tới. Đầu tiên và quan trọng nhất là phải tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong đó nhấn mạnh nâng cao chất lượng thể chế, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; huy động sử dụng các nguồn lực thực hiện theo cơ chế thị trường, đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội.

Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao ảnh 4
Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó là xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành. 

Đột phá thứ hai là tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Theo đó, cần đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao ảnh 5
Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó phải khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Nước ta cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại. Thủ tướng Chính phủ cho biết: Trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị lớn, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Phát triển mạnh hạ tầng số, xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, vùng, địa phương kết nối đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao ảnh 6
Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tin mới