Tạo điều kiện để người nghèo được thụ hưởng chính sách Bảo hiểm y tế

(Baonghean) - Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát, ngày 09/11, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội làm trưởng đoàn có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo tại huyện Thanh Chương.

Trong thời gian qua, việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo trên địa bàn đã được huyện Thanh Chương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tích cực. Việc đảm bảo cấp thẻ BHYT cho người nghèo được đảm bảo tốt và có nhiều cố gắng cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo. Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện với Bệnh viện huyện Thanh Chương được thực hiện nghiêm túc, góp phần phục vụ yêu cầu khám và điều trị cho các đối tượng có thẻ BHYT.
 
Tuy nhiên, còn có một số hạn chế cần khắc phục, như đối tượng cận nghèo tham gia BHYT so với tổng số cận nghèo trong toàn huyện còn đạt thấp (trên 50%); Một số cán bộ, nhân dân nhận thức về chính sách BHYT chưa đầy đủ nên chưa hăng hái trong việc triển khai cũng như hưởng ứng chính sách này. 
 
Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của huyện trong việc đảm bảo chính sách BHYT cho người nghèo, cận nghèo; Đồng thời lưu ý với huyện cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở và người dân nhận thức rõ quyền lợi trong chăm sóc sức khỏe của đối tượng tham gia BHYT nói chung và BHYT người nghèo, người cận nghèo nói riêng, từ đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong các tầng lớp nhân dân. Huyện cũng cần nghiên cứu để có hướng đầu tư trở lại cho đối tượng nghèo, cận nghèo khi nguồn quỹ BHYT cho đối tượng này có sự kết dư. Quan tâm bố trí, nâng cao chất lượng cho cán bộ xã, thôn, bản làm công tác BHYT, tạo điều kiện để người nghèo được thụ hưởng đầy đủ chính sách BHYT.

Minh Chi

Tin mới