mask

Thanh niên Nghệ An náo nức lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự mới sửa đổi, nhưng với quyết tâm cao và sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và LLVT nên tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Ngày thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay thực sự là ngày hội tòng quân, ngày hội toàn dân.

.

Chiến Thắng

Tin mới