mask

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Quyết tâm cao, hành động quyết liệt

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc trên tinh thần khẩn trương, chu đáo, kiểm điểm thực sự chất lượng, hiệu quả. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng. Với tinh thần và quyết tâm mạnh mẽ trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết được cán bộ, đảng viên đón nhận, đồng tình và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy Đảng ở Nghệ An đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm mạnh mẽ. 

Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Châu quán triệt Nghị quyếtTrung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ cấp ủy cơ sở.Ảnh: Kế Kiên
Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Châu quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ cấp ủy cơ sở. Ảnh: Kế Kiên

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định rõ 12 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên như:

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử ngay, dứt điểm đối với các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, lãng phí, những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế và tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp (nếu có) được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

Rà soát quy trình giải quyết công việc và xây dựng, hoàn thiện Quy định để giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn, có chế tài xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm...

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình như: Xây dựng Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04 -HD/BTCTW, ngày 12/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn tỉnh, trong đó chỉ rõ yêu cầu về chỉ đạo tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt; xây dựng chương trình hành động thực hiện; công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như khâu tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, chất lượng, đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu; tiến hành từ trên xuống; cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; ở từng cấp phải xác định được trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, làm đến đâu chắc đến đó, nói ít làm nhiều; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, công kích lẫn nhau gây mất đoàn kết nội bộ.

Báo cáo kết quả kiểm điểm và đề ra các giải pháp khắc phục khuyết điểm kịp thời, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gương mẫu kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên tinh thần kiểm điểm rất nghiêm túc và đã thông qua các giải pháp khắc phục của tập thể và cá nhân từng đồng chí. 

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã và đang nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đến ngày 20/1/2017, tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã hoàn thành quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Ngày 19/1/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc, mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong toàn Đảng bộ cũng như trong tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề ra giải pháp chỉ đạo thực hiện một số việc trọng tâm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Tùng cho biết: Đảng ủy Khối tập trung cao độ nâng cao chất lượng, nề nếp và kỷ luật sinh hoạt đảng; yêu cầu đảng viên, nhất là đảng viên giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý phải nghiêm túc và gương mẫu trong sinh hoạt đảng.

Xây dựng và ban hành nghị quyết về nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung đổi mới có hiệu quả về phương pháp học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. 

Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở Sở Ngoại vụ.Ảnh: Thanh Lê
Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở Sở Ngoại vụ. Ảnh: Thanh Lê

“Đặc biệt, chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp thông qua việc ban hành các tiêu chí định hướng để trở thành quần chúng ưu tú; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, ban hành tiêu chí đánh giá sát hơn chất lượng chi bộ đảng và phân loại đảng viên”, đồng chí Nguyễn Quang Tùng nhấn mạnh.

Cùng với đó, để việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở cấp cơ sở nghiêm túc, đạt kết quả cao, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban và thành lập 3 tổ công tác do 3 đồng chí Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng. “Các tổ này sẽ có nhiệm vụ triển khai hướng dẫn, kiểm tra giám sát quá trình chuẩn bị kiểm điểm của cơ sở và trực tiếp chỉ đạo phiên kiểm điểm ở cơ sở”, đồng chí Nguyễn Quang Tùng cho biết thêm.

Cũng trên tinh thần đó, ở huyện vùng cao Quỳ Châu, ngày 28/1, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ huyện. Cùng với đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đang tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Châu Lang Văn Xuân cho biết:

“Trên cơ sở Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến lần 1, Ban Tổ chức đang tham mưu để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt tập trung vào chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại của tập thể, cá nhân hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ”.

Đoàn liên ngành kiểm tra cơ chế quản lý cán bộ, công chức ở Sở Xây dựng. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn liên ngành kiểm tra cơ chế quản lý cán bộ, công chức ở Sở Xây dựng. Ảnh: Thanh Lê

Cùng với đó, để thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp cơ sở, vừa qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Châu đã tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt của cấp ủy cơ sở gồm bí thư, phó bí thư, văn phòng cấp ủy.

“Chúng tôi cung cấp đầy đủ hệ thống văn bản, các biểu mẫu, báo cáo, kiểm điểm của ban chấp hành, ban thường vụ, cá nhân; đồng thời phân tích rõ kiểm điểm theo hướng nào, làm như thế nào? hướng dẫn kỹ cách xây dựng báo cáo kiểm điểm, cách kiểm điểm, phân rõ kiểm điểm theo từng biểu hiện được chỉ ra trong Nghị quyết”, đồng chí Xuân cho biết thêm. 

Sự vào cuộc chủ động, tích cực của cấp ủy các cấp với quyết tâm chính trị cao; sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ, kỳ vọng cao của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là tiền đề quan trọng để tiếp tục chuyển biến tích cực, thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thành Duy

Tin mới