mask

Tổ chức Đoàn phải là bệ đỡ giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp

Trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên, Đoàn Thanh niên phải xác định rõ đặc thù vận động, giúp cho thanh niên có định hướng rõ ràng trong lập thân, lập nghiệp, chăm lo văn hóa, sức khỏe, gia đình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Hoàng Anh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Hoàng Anh

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 24/9 tại Hà Nội. Đây là buổi làm việc thứ 4 của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sau khi Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp phụ trách, chỉ đạo 5 tổ chức chính trị-xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt chiều dài lịch sử đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên cũng là một thành viên quan trọng của MTTQ Việt Nam. Thời gian qua, hai bên đã có những phối hợp, hiệp thương để triển khai các phong trào, cuộc vận động và chương trình công tác.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là giai đoạn rất quan trọng của Đoàn trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tháng 11/2017.

Trao đổi về những kiến nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên, Đoàn phải xác định rõ đặc thù vận động, giúp cho thanh niên có định hướng rõ ràng trong lập thân, lập nghiệp, chăm lo văn hóa, sức khỏe, chăm lo gia đình họ.

Theo người đứng đầu Mặt trận, trong giai đoạn hiện nay, thanh niên phải đối diện với nhiều thách thức, nhất là áp lực về kinh tế. Chính vì vậy, không nên để thanh niên vì áp lực này mà không quan tâm đến việc lập gia đình, chăm lo cho gia đình. Thanh niên cần cống hiến trưởng thành và có gia đình hạnh phúc.

Chia sẻ với các đại biểu có mặt tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết sắp tới, Mặt trận sẽ ký kết với Chính phủ việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận có tham gia 5 nhóm tiêu chí, trong đó nội dung chăm sóc trẻ em được nhấn mạnh rất rõ. Đoàn Thanh niên cần coi đây là một nhiệm vụ đặc thù, cùng Mặt trận tham gia giám sát việc thực hiện chăm lo giáo dục cho trẻ em miền núi và dân tộc thiểu số.

Về chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Trung ương Đoàn trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng cần dựa trên 9 nội dung mà Mặt trận đã ký kết với Chính phủ, trong đó quan tâm đến việc giáo dục lòng yêu nước, ý chí vươn lên, phát huy sức sáng tạo, đoàn kết.

Cần quan tâm đến phát triển kinh tế, chăm lo cho trẻ em tại vùng sâu, vùng xa trong khuôn khổ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”. Cùng với đó, phối hợp thực hiện phong trào "Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi” thông qua chương trình khởi nghiệp quốc gia, khuyến khích tài năng trẻ qua việc nâng cao vai trò của truyền thông để ghi nhận của xã hội phát huy sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Tổ chức Đoàn phải là bệ đỡ giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp ảnh 2
 


Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục tham gia việc đánh giá sự hài lòng của người dân và có một kênh đánh giá sự hài lòng của thanh niên đối với hoạt động của chính quyền cơ sở. Hai bên cũng cần tăng cường phối hợp trong việc giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cần tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức mình như Luật Thanh niên, Luật về Hội, tham mưu các cơ chế, chính sách đối với cán bộ Đoàn, tham gia giám sát và phản biện xã hội theo hướng chọn vấn đề để giám sát ở Trung ương và có sự phân cấp ở cơ sở.

Người đứng đầu Mặt trận cho biết, MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì cùng với Trung ương Đoàn, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các bộ, ngành liên quan để từ nay đến cuối năm kiến nghị một chương trình hành động quốc gia về khởi nghiệp.

Theo Chinhphu.vn

Tin mới