Tổng quan 4 xã của thành phố Vinh sắp được nâng thành phường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - TP. Vinh (Nghệ An) sẽ thành lập thêm 4 phường của TP. Vinh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức hiện có.

Thời gian tới, gắn với mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị, TP. Vinh (Nghệ An) sẽ thành lập thêm 4 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức hiện có.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, căn cứ theo quy định tại Điều 8, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Điều 1, Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, thì hiện nay 4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức đã cơ bản đạt 4/4 tiêu chuẩn để thành lập phường thuộc thành phố gồm: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Địa giới hành chính của TP. Vinh sau khi mở rộng. Ảnh tư liệu: Hữu Quân ảnh 1

Địa giới hành chính của TP. Vinh sau khi mở rộng. Ảnh tư liệu: Hữu Quân

1. Hưng Đông

Xã Hưng Đông trước thuộc huyện Hưng Nguyên và sáp nhập vào TP. Vinh từ ngày 26/12/1970. Đến tháng 4/1979, TP. Vinh có sự thay đổi địa giới hành chính, xã Hưng Đông và xã Hưng Vĩnh được sáp nhập thành xã Đông Vĩnh.

Ngày 28/6/1994, Chính phủ có Nghị định số 54/CP chia xã Đông Vĩnh thành phường Đông Vĩnh và xã Hưng Đông.

Xã Hưng Đông hiện có diện tích 6,41 km2, nằm ở phía Tây TP. Vinh; phía Đông giáp phường Quán Bàu; phía Tây giáp xã Hưng Tây (Hưng Nguyên); phía Nam giáp phường Đông Vĩnh; phía Bắc giáp xã Nghi Kim.

Tính đến hết năm 2022, xã Hưng Đông có tổng dân số là 17.697 người. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng chiếm 64,48%; thương mại, dịch vụ chiếm 24,5%; nông, lâm, thủy sản chiếm 11,02%. Tổng thu ngân sách của xã năm 2022 đạt 44,52 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 34,5 tỷ đồng.

2. Hưng Lộc

Trước thuộc huyện Hưng Nguyên, được sáp nhập vào TP. Vinh ngày 26/12/1970 và hoạt động ổn định từ đó đến nay.

Xã Hưng Lộc có diện tích tự nhiên 6,72 km2, nằm ở phía Đông TP. Vinh; phía Đông giáp xã Nghi Thái (Nghi Lộc); phía Tây giáp xã Nghi Phú, phường Hà Huy Tập; phía Nam giáp xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng; phía Bắc giáp xã Nghi Đức.

Tính đến hết năm 2022, xã Hưng Lộc có dân số 26.218 người; trong cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng chiếm 62,5%; thương mại, dịch vụ chiếm 19,96%; nông, lâm, thủy sản chiếm 17,54%. Năm 2022, thu ngân sách của xã Hưng Lộc đạt 67,26 tỷ đồng; tổng chi ngân sách là 60,15 tỷ đồng.

Toàn cảnh xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường ảnh 2

Toàn cảnh xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường

3. Nghi Phú

Xã Nghi Phú trước thuộc huyện Nghi Lộc và được sáp nhập vào TP. Vinh từ ngày 26/12/1970, có diện tích 6,47 km2, nằm ở trung tâm của TP. Vinh.

Địa giới hành chính xã Nghi Phú, phía Đông giáp xã Nghi Đức; phía Tây giáp các phường Quán Bàu, Hà Huy Tập; phía Nam giáp phường Hà Huy Tập, xã Hưng Lộc; phía Bắc giáp các xã: Nghi Ân, Nghi Kim.

Tính đến hết năm 2022, xã Nghi Phú có dân số 24.990 người; trong cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng chiếm 41,88%; thương mại, dịch vụ chiếm 47,01%; nông, lâm, thủy sản chiếm 11,11%. Năm 2022, thu ngân sách của xã Nghi Phú đạt 69,5 tỷ đồng; tổng chi ngân sách là 61,07 tỷ đồng.

4. Nghi Đức

Xã Nghi Đức trước thuộc huyện Nghi Lộc, và sáp nhập vào TP. Vinh từ ngày 17/4/2008. Đây là xã có diện tích tự nhiên 5,68 km2.

Tính đến hết năm 2022, toàn xã có dân số 9.295 người. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng chiếm 51,21%; thương mại, dịch vụ chiếm 38,88%; nông, lâm, thủy sản chiếm 8,91%. Năm 2022, thu ngân sách của xã là 35,65 tỷ đồng; chi ngân sách là 28,7 tỷ đồng.

Tin mới