Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Sáng 21/1, Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 63 điểm cầu tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư;…

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia...

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các huyện, thành, thị;…

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: dangcongsan.vn

BẦU ĐƯỢC NGƯỜI CÓ ĐỨC, CÓ TÀI , XỨNG ĐÁNG ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa chính trị, pháp lý hết sức quan trọng để bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội và bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương là HĐND các cấp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử lần này là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu, thực sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. 

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung, dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. 

Trong quá trình này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch, vững mạnh, nhất là trong công tác cán bộ, chọn những cán bộ xứng đáng để bầu ra những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thật sự xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT, ĐÚNG CÁC MỐC THỜI GIAN THEO QUY ĐỊNH

Hội nghị đã nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình quán triệt Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trình bày những nội dung cơ bản, điểm mới tại Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị cũng đã nghe Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh: TTXVN

Vì vậy, sau Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử.

Việc triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới là rất khẩn trương với khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trong phạm vi toàn quốc, do đó, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị cần sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An quán triệt một số nội dung ngay sau Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau Hội nghị toàn quốc, tại điểm cầu Nghệ An, phát biểu trước các đại biểu của tỉnh dự Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Trung ương xác định rất rõ đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị năm 2021 nên đặt ra yêu cầu phải thực hiện thật tốt.

Công tác triển khai nhiệm vụ cho cuộc bầu cử diễn trong điều kiện thời gian rất là gấp, trùng vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Tân Sửu 2021, do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương phải thực hiện hết sức khẩn trương, đúng quy trình, chặt chẽ, tích cực, hiệu quả.

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới