Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: “Cần tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết“

(Baonghean.vn) - Tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết là đề nghị của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khi phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14, khóa VIII chiều 5/7.

Đồng chí Trương Thị Mai tán thành báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Mặt trận. Trong quá trình đó, Mặt trận tiếp tục tăng cường sự đồng thuận của nhân dân, cũng như khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự phát triển đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Mỹ Nga
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những thành quả đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp. Ảnh: Mỹ Nga

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, các báo cáo không chỉ là văn bản của các cơ quan Mặt trận, mà còn phải mang “hơi thở” của các tầng lớp nhân dân.

“Điều này rất quan trọng, bởi Mặt trận chính là đại diện hợp pháp cho các lợi ích chính đáng của người dân. Do đó, bản báo cáo phải là sự lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Có như vậy mới mang sự truyền cảm, sức thuyết phục mạnh mẽ hơn, và đại hội của Mặt trận sẽ là đại hội được mong chờ nhất của nhân dân” - đồng chí nêu rõ.

Các báo cáo trình đại hội cũng phải làm sâu sắc hơn quan điểm của Đảng, yêu cầu của nhân dân đối với hoạt động của mặt trận trong thời đại mới. Do đó, mở rộng các dự thảo ra ngoài xã hội để lấy ý kiến của nhân dân một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm hoàn thiện bản báo cáo, phù hợp với tình hình mới.

Đề ra nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018 cho MTTQ Việt Nam các cấp, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, các cấp MTTQ phải phối hợp với các đoàn thể, cấp ngành, góp phần tích cực vào giải quyết những vấn đề “nóng”, ổn định tình hình đất nước.

Thực tiễn cho thấy, nhiều vấn đề bức xúc phát sinh, một số bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những hạn chế này phải được Mặt trận nhận thức sâu sắc, từ đó đặt ra nhiệm vụ mới cho khối đại đoàn kết dân tộc, phải nghiên cứu, đánh giá và định hướng cùng Đảng và Nhà nước giải quyết những tồn tại, vướng mắc.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị Mặt trận phải tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết; đề cao tinh thần dân tộc, để tập hợp đoàn kết người Việt Nam trong và ngoài nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Đối với phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận tham gia bảo đảm cho nhân dân tham gia đưa ra các quyết định liên quan đến lợi ích cuộc sống. Thông qua việc tranh luận, thảo luận, giám sát các ý kiến, dân biết, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. Cùng với việc đảm bảo nhân dân phát huy quyền làm chủ, thì Mặt trận cũng phải cân bằng, nêu cao trách nhiệm công dân trong việc đề cao kỷ cương, kỷ luật và đạo đức.

Về hoạt động giám sát và phản biện của mặt trận, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương Trương Thị Mai  khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong việc giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Điều này thể hiện rõ trong các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7. Cụ thể Quyết định 99 và Quyết định 124 đã tạo cơ chế và hành lang pháp lý cho hoạt động giám sát của Mặt trận.

“Nếu nói về văn bản của Đảng, thì Mặt trận có đầy đủ cơ chế và luật pháp để giám sát, phản biện. Điều cốt lõi, chúng ta phải biết lựa chọn vấn đề để phản biện sâu”- đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Do đó, trong 6 tháng cuối năm 2018, Mặt trận phải nêu cao tính phản biện, tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát, đặc biệt phát huy cơ chế “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” để tạo sự đồng thuận, niềm tin từ nhân dân.

Tin mới