Xây dựng quy chế hoạt động của HĐND vừa chặt chẽ, vừa bám sát thực tiễn

(Baonghean.vn) - Sáng 21/7, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra một số dự thảo nghị quyết ban hành quy chế hoạt động và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc thẩm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Tỉnh ủy viên: Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phan Đức Đồng – Trưởng ban Nội chính, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Về dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều hạng mục chi, định mức chi cơ bản giữ nguyên theo Nghị quyết số 135/NQ-HĐND, ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh.

Nhiều ý kiến tham gia tại cuộc thẩm tra cho rằng, nguyên tắc ban hành chế độ chi tiêu là không vượt khung quy định và đảm bảo điều kiện để HĐND các cấp hoạt động có hiệu quả. Một số ý kiến đề nghị quan tâm bổ sung chế độ chi tiêu cho một số nội dung đối với hoạt động HĐND cấp xã; cấp thiết bị kết nối internet cho đại biểu HĐND chuyên trách cấp huyện và xã; tăng định mức chi hội họp, ăn nghỉ cho các đại biểu HĐND các cấp đáp ứng thực tế.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu, Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ cầm bám sát các được Đại hội
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu ý kiến cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm 11 chương, 66 điều. Theo đó quy chế quy định chi tiết, cụ thể về kỳ họp HĐND; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh; mối quan hệ giữa Thường trực và các Ban HĐND tỉnh với UBND, MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND tỉnh. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, là cơ sở pháp lý tạo điều kiện thuận lợi để HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra 7 giải pháp để thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo hiệu quả
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị làm rõ các vấn đề còn có ý kiến khác nhau về quy chế hoạt động.
Đồng chí Phan Đức Đồng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia bổ sung quy chế hoạt động của HĐND tỉnh
Đồng chí Phan Đức Đồng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến bổ sung quy chế hoạt động của HĐND tỉnh.

Kết luận tại cuộc thẩm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh sẽ được điều chỉnh toàn bộ hoạt động và chất lượng của HĐND tỉnh suốt cả nhiệm kỳ 2016 – 2021, bởi vậy yêu cầu phải được xây dựng chặt chẽ trên cơ sở bám vào các quy định của luật và thực tiễn hoạt động của HĐND.

Về bố cục quy chế cần chặt chẽ từ tổ chức bộ máy đến các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh, bao gồm tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động giám sát, tổ chức kỳ họp. Đối với quan hệ hoạt động giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, bên cạnh thực hiện theo quy định của luật thì cần căn cứ thực tiễn, nhu cầu hoạt động để mở rộng các mối quan hệ đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh...

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 giám sát việc thực hiện việc công chứng tại các Phòng công chức tư nhân
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 giám sát việc thực hiện việc công chứng tại các Phòng công chức tư nhân

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình xin ý kiến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ hai, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2016.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới