mask

100% xã ở huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Bằng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình đầu tư của nhà nước và sự đóng góp của người dân, đến nay 100% số xã của huyện Nam Đàn đã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn ở xã Hồng Long (Nam Đàn). Ảnh: Đinh Nguyệt
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn ở xã Hồng Long (Nam Đàn). Ảnh: Đinh Nguyệt

Báo cáo của UBND huyện Nam Đàn cho thấy, trong năm 2017, toàn huyện huy động được 183,8 tỷ đồng đầu tư vào xây dựng NTM. Trong đó: vốn lồng ghép của huyện 38,8 tỷ đồng; nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng nhà cửa, các công trình 34,3 tỷ đồng, chiếm 18,6%; đồng thời nhân dân còn hiến 15.897 m2 đất, tháo dỡ 5.502 m2 tường rào, đóng góp 9.986 ngày công để xây dựng NTM.

Đến nay, 5 xã còn lại hoàn thành nội dung xây dựng NTM, đã được tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM; Nam Đàn đã hoàn thành 6/9 nhóm tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM.

Thời gian tới, huyện Nam Đàn tiếp tục hỗ trợ cho các xã 12.150 tấn xi măng làm giao thông nông thôn. Cùng đó, lồng ghép các nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hiện huyện Nam Đàn đang trình hồ sơ ra Trung ương để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Xuân Hoàng

Tin mới