mask

3 hộ trên tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò thống nhất bàn giao mặt bằng cho dự án

(Baonghean.vn) - Sau thời gian tuyên truyền, vận động, cả 3 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Nghi Phú, TP.Vinh đã thống nhất bàn giao mặt bằng để Nhà nước thực hiện Dự án.
Trước đó, ngày 22/7/2021, UBND Thành phố có Thông báo thực hiện cưỡng chế số 307/TB-UBND và Kế hoạch số 159/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất đối với 03 hộ gia đình, cá nhân, gồm:
Hộ ông Nguyễn Văn Th và những người thừa kế quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hòa - bà Hoàng Thị Liên, sử dụng thửa đất số 180, tờ bản đồ 27, diện tích 612,61 m2 tại xóm 21, xã Nghi Phú (bị thu hồi một phần diện tích đất); hộ bà Nguyễn Thị Th, sử dụng 628,9 m2 đất tại thửa đất số 168, tờ bản đồ 27, tại xóm 21, xã Nghi Phú (bị thu hồi toàn bộ); hộ bà Nguyễn Thị M và các con đồng thừa kế quyền sử dụng đất lô đất 1.582,7 m2 đất tại thửa số 211, tờ bản đồ 26 tại xóm 12, xã Nghi Phú (bị thu hồi toàn bộ).

Theo kế hoạch, TP. Vinh sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của các hộ dân này trong sáng ngày 29/7/2021.

Tuy nhiên, sau thời gian được tuyên truyền, vận động, cả 03 hộ gia đình, cá nhân nói trên đã thống nhất bàn giao mặt bằng để Nhà nước thực hiện Dự án.

Đường Vinh- Cửa Lò là dự án trọng điểm ở Nghệ An đã thông tuyến và chuẩn bị triển khai dự án giai đoạn 2. Ảnh: Q.A
Đường Vinh - Cửa Lò là dự án trọng điểm ở Nghệ An đã thông tuyến và chuẩn bị triển khai dự án giai đoạn 2. Ảnh: Quang An

Vì vậy, UBND thành phố thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc tạm dừng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại xã Nghi Phú theo Kế hoạch số 155/TB-UBND ngày 22/7/2021.

Đến ngày 05/8/2021 nếu các hộ gia đình, cá nhân vẫn không bàn giao mặt bằng, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế và thông báo thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất cho các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, phối hợp thực hiện./.

Tin mới