mask

3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội

(Baonghean.vn) -  Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội.
0:00 / 0:00
0:00

PV: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Vậy xin ông cho biết, khách hàng vay vốn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất phải đáp ứng những điều kiện nào?

Ông Nguyễn Văn Vinh: Khách hàng vay vốn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có khoản vay đáp ứng các điều kiện sau:

a) Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng chính sách xã hội cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

b) Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

c) Được Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội ảnh 1

Dịch bệnh đã ảnh hưởng rất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ là hết sức cần thiết. Trong ảnh: Một cơ sở sản xuất kinh doanh nhôm kính ở xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương vay vốn ngân hàng chính sách đầu tư dây chuyền, mở rộng sản xuất. Ảnh Thu Huyền

2. Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1.1.2022 đến ngày 31.12.2023 hoặc khi Ngân hàng chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tùy theo thời điểm nào đến trước.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

Ngân sách Nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội ảnh 2
Cán bộ Ngân hàng chính sách huyện Nam Đàn hướng dẫn người dân vay vốn. Ảnh Thu Huyền

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, ngân sách Nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn thông qua Ngân hàng chính sách xã hội và thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ lãi suất cho Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định.

Hằng tháng, ngân hàng thực hiện tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

PV: Xin ông cho biết trình tự quyết toán và xét duyệt quyết toán hỗ trợ lãi suất hằng năm như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Vinh: Căn cứ Điều 7 Nghị định 36/2022/NĐ-CP quy định về quyết toán và xét duyệt hỗ trợ lãi suất hằng năm như sau:

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thực hiện quyết toán hỗ trợ lãi suất hằng năm và lập hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất gửi Ngân hàng Chính sách xã hội (Hội sở chính) trước ngày 10 tháng 02 năm kế tiếp năm quyết toán để xét duyệt quyết toán. Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất trong hồ sơ quyết toán phải đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định này.

3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội ảnh 3
Ngân hàng giải ngân vốn vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết 11 cho các đối tượng thụ hưởng. Ảnh Thu Huyền

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện xét duyệt quyết toán cho các Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và lập báo cáo tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất thực tế trong năm quyết toán theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này gửi Kiểm toán nhà nước để Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị quyết 43/2022/QH15 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trước ngày 01 tháng 10 năm kế tiếp năm quyết toán, Ngân hàng Chính sách xã hội lập hồ sơ đề nghị thẩm định quyết toán gửi Bộ Tài chính để thực hiện thẩm định quyết toán. Hồ sơ đề nghị thẩm định quyết toán hỗ trợ lãi suất gửi Bộ Tài chính gồm: Công văn đề nghị thẩm định quyết toán hỗ trợ lãi suất; báo cáo tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất (theo số liệu đã được kiểm toán); thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước về hỗ trợ lãi suất trong năm quyết toán tại Ngân hàng Chính sách xã hội (bản sao).

PV: Trong quá trình thực hiện, nếu khoản vay của khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất thì việc thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất sẽ như thế nào? Trình tự xử lý việc thu hồi tiền hỗ trợ ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Vinh: Căn cứ Điều 7 Nghị định 36/2022/NĐ-CP quy định xử lý việc thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất như sau:

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát hiện khoản vay của khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định này thì Ngân hàng Chính sách xã hội tiến hành thu hồi ngay số tiền Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn;

Trường hợp ngân sách nhà nước đã thanh toán số tiền hỗ trợ lãi suất hoặc đã quyết toán hỗ trợ lãi suất cho khoản vay quy định tại điểm a khoản này, Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn trả ngân sách nhà nước hoặc báo cáo để giảm trừ vào số thanh toán hỗ trợ lãi suất của năm tiếp theo.

3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội ảnh 4

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022, Ngân hàng chính sách xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Trong ảnh: Giải ngân vốn vay chính sách cho người dân tại hội sở Ngân hàng chính sách Tân Kỳ. Ảnh Thu Huyền

PV:Vậyhiện nay công tác triển khai thực hiện Nghị định 36 tại chi nhánh Nghệ An như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Vinh: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022, Ngân hàng chính sách xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An cũng đã tổ chức tập huấn để triển khai đến toàn bộ cán bộ trong toàn chi nhánh. Gói hỗ trợ lãi suất 2% khi được triển khai sẽ giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất thấp hơn, qua đó chung tay cùng khách hàng giảm bớt áp lực trong sản xuất kinh doanh, vượt qua những khó khăn, từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Tin mới