Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018: Được mùa muối ở xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - Được mùa muối ở xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu).
Được mùa muối ở xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu). Ảnh: Trần Tố
Được mùa muối ở xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu). Ảnh: Trần Tố