Anh Sơn khai thác hiệu quả nguồn khoáng sản đá vôi

(Baonghean.vn) - Anh Sơn là huyện có nhiều tiềm năng về khoáng sản nhất là đá vôi với hàng chục lèn đá, trữ lượng trên 1 tỷ m3. Đây là nguyên liệu đang được địa phương và các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, nhất là phục vụ cho các nhà máy  xi măng trên địa bàn. 

a
Cơ sở khai thác đá của Công ty Cổ phần 495 xã Hội Sơn Anh Sơn có công suất thiết kế là 60.000m3/năm.

Các mỏ đá vôi ở Anh Sơn có ở các xã: Đỉnh Sơn, Hội Sơn, Phúc Sơn,Thọ Sơn. Ở Hội Sơn, trữ lượng khoảng 3.300 triệu tấn. Nhìn chung các mỏ khai thác đá ở Anh Sơn đều dễ khai thác và vận chuyển.

Hiện nay, huyện Anh Sơn có 5 doanh nghiệp được cấp phép khai thác như: Công ty CP Xi măng Sông Lam 2, Công ty TNHH MTV Xi măng Thanh Sơn, Công ty Cổ phần Cao Nguyên, Công ty Cổ phần 495, Công Ty Cổ phần sản xuất VLXD Hưng Phúc. Tổng công suất thiết kế hàng năm của các công ty lên đến 456.000m3/năm.

Tài nguyên đá xây dựng trên địa bàn đã tạo công ăn việc làm trên 100 lao động trực tiếp và hơn 600 lao động gián tiếp. Những doanh nghiệp  khai thác trên địa bàn  đều áp dụng cơ giới hóa  từ khâu bốc, xúc, vận chuyển, nổ mìn. Cùng với đó các cơ sở khai thác đá đều cố gắng thực hiện tốt công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.    

                                                               Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới