mask

Bà con Kỳ Sơn được hỗ trợ hàng nghìn con giống gà đen địa phương

(Baonghean.vn) - Nhằm phát triển và nhân rộng mô hình “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà đen theo hướng an toàn sinh học”, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh đã đến khảo sát mô hình nuôi gà đen địa phương tại xã Mường Lống (Kỳ Sơn).
Đồng chí Trần Văn Hường – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao gà giống đen địa phương cho hộ dân tại bản Mường Lống 2
Đồng chí Trần Văn Hường – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao gà đen địa phương cho hộ dân tại bản Mường Lống 2. Ảnh: Duy Khánh

Tại xã Mường Lống, đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát chuồng trại chăn nuôi gà đen của 6 hộ của bản Mường Lống 1 và bản Mường Lống 2. Đồng thời trao cho 6 hộ, mỗi hộ 350 con giống gà đen địa phương.

Sắp tới Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 6 hộ tại xã Mường Lống (Kỳ Sơn) với tổng số gà đen địa phương hỗ trợ dự kiến là 4.200 con.

Huyện Kỳ Sơn khảo sát chuồng trại chăn nuôi gà đen tại xã Mường Lống.
Huyện Kỳ Sơn khảo sát chuồng trại chăn nuôi gà đen tại xã Mường Lống. Ảnh: Duy Khánh

Xã Mường Lống có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia trại, việc triển khai mô hình “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà đen theo hướng an toàn sinh học” đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân miền núi phát triển kinh tế đúng hướng, góp phần nâng cao đời sống. 

Tin mới