Bài tập toàn thân 15 phút chống tích mỡ ngày Tết

Bài tập gồm 6 động tác tay không đơn giản nhưng tác động đến toàn bộ các nhóm cơ, giúp hạn chế tích lũy mỡ thừa.

Tin mới