Bê tông hóa nông thôn

(Baonghean) - Sinh thời Bác Hồ khi làm hàng rào thay cho tường gạch xây Bác bảo nên trồng hàng dâm bụt, vừa tạo màu xanh mát lành, vừa làm thức ăn để chăn nuôi đàn dê, đàn thỏ, khi xuân về hoa nở tạo thêm cảnh đẹp cho vườn quê, tạo nên hồn quê Việt Nam thêm tươi đẹp hơn. Thế nhưng hiện nay, nông thôn đang bị bê tông hóa.
Phong trào xây dựng nông thôn mới đang được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện tốt. Hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được bà con đóng góp sức người, sức của xây dựng. Đã có hàng trăm km đường được xây dựng, góp phần làm sáng đẹp nông thôn, tạo thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, do hiểu sai chủ trương xây dựng nông thôn mới là phải tiến hành xây dựng lớn, không ít địa phương gần như chủ trương bê tông hóa toàn bộ hạ tầng nông thôn. Từ đường giao thông đến bờ rào các công trình văn hóa... gần như bê tông hóa. Thay cho những cánh cổng gỗ tre là cổng sắt, thay cho những bờ rào bằng tre hay mãn hảo, dâm bụt.. là những bức tường bằng táp lô, gạch đá kiên cố. Và, để bê tông hóa cả bờ rào, những hàng cây ăn quả, cây xanh khác bị đốn chặt để xây dựng làm cho thôn quê bị cứng hóa mất vẻ đẹp. Thôn quê bây giờ thiếu màu xanh của cây cổ thụ. Hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình của ngày xưa tạo sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị. 
Chủ trương xây dựng nông thôn mới là làm cho nông thôn Việt Nam văn minh, giàu đẹp, nhưng không làm nét văn hóa làng quê Việt bị thay đổi hay mai một đi.
Xây dựng nông thôn mới là phải kế thừa và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, để hồn quê, cốt cách làng Việt mãi tươi đẹp. Để giữ được nét đẹp cổ truyền đó, xin đừng bê tông hóa nông thôn…
Phùng Văn Mùi

Tin mới