mask

Bộ Nội vụ giao Nghệ An giảm 74 biên chế công chức vào năm 2020

(Baonghean.vn) - Theo Quyết định 718/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ thì biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020 là 3.359 biên chế, giảm 74 biên chế so với năm 2019.
Chiều 12/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục các nội dung của phiên họp chuyên đề tháng 11/2019. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy và Lê Ngọc Hoa. Ảnh: Thu Giang
Chiều 12/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục các nội dung của phiên họp chuyên đề tháng 11/2019. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy và Lê Ngọc Hoa. Ảnh: Thu Giang

Tại phiên họp, Sở Nội vụ đã trình bày Tờ trình về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức hội năm 2020.

Theo đó, năm 2019, biên chế trong cơ quan quản lý Nhà nước ở Nghệ An được Bộ Nội vụ giao 3.545 biên chế, chuyển 112 biên chế của Chi cục Quản lý thị trường về Tổng cục Quản lý thị trường. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh Nghệ An được sử dụng là 3.433 biên chế.

HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 là 3.433 người, trong đó cấp tỉnh 1.780 người, cấp huyện 1.649 người và dự phòng 4 người.

Số cán bộ, công chức tính đến ngày 30/8/2019 là 3.222 người, còn 74 biên chế để thực hiện tinh giản năm 2020; 133 biên chế đang làm quy trình tuyển dụng công chức (thay thế cán bộ, công chức mới nghỉ hưu, nghỉ tinh giản...) và để tinh giản năm 2021.

Trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, số người làm việc Bộ Nội vụ thẩm định là 59.406 người; HĐND tỉnh thông qua là 59.051 người (dự phòng để tinh giản giai đoạn 2019 - 2021 là 3.691 người); UBND tỉnh giao là 55.360 người.

Số công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tính đến 30/8/2019 là 53.765 người, còn 1.521 biên chế chưa thực hiện.

Trong các tổ chức hội, năm 2019 số lượng người làm việc được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh giao là 90 người, số công chức, viên chức hiện có tại thời điểm 30/8/1019 là 85 người.

Bộ Nội vụ giao Nghệ An giảm 74 biên chế công chức vào năm 2020 ảnh 2
Việc thực hiện tinh giản biên chế đối với ngành Giáo dục đang có nhiều vấn đề đặt ra. Trong ảnh: Giờ học của học sinh Trường Mầm non Cao Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Lê

Về kế hoạch năm 2020, trên cơ sở Quyết định 718/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ thì biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020 là 3.359 biên chế (giảm 74 biên chế so với năm 2019), Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh phương án tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020 là 3.355 biên chế.

Số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020 là 57.852 người. Số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính là 261 người và trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên 229 người. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP là 2.508 người. Hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu trong các đơn vị chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 540 người. Số người làm việc trong các tổ chức hội là 86 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thu Giang
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thu Giang

Kết luận nội dung này, ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý cần nỗ lực thực hiện đúng kế hoạch, đạt chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng yêu cầu đến năm 2021 giảm 10% tổng biên chế.

Bên cạnh đó, đồng chí thống nhất từ năm tới sẽ tiến hành giao biên chế đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Giáo dục từ tháng 7, để đảm bảo việc sắp xếp, bố trí giáo viên. Ngành Nội vụ cần phối hợp với ngành Giáo dục để điều tiết phù hợp với đặc thù của tỉnh Nghệ An, của các huyện miền Tây, còn bản thân ngành Giáo dục phải đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục.

Với các kiến nghị điều chỉnh biên chế cho một số cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án tăng biên chế cho Sở Du lịch để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trích 4 biên chế sự nghiệp trong 2.597 biên chế dự phòng cho tỉnh giảm những năm tiếp theo, để bổ sung cho Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp do được bổ sung nhiệm vụ theo Quyết định số 2359/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh…

Tin mới