Các cô gái người Mông Trẩy hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2018

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018
Các cô gái Mông Trẩy hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2018. Ảnh Lao Thanh Chương