Các cơ quan, đơn vị chúc mừng Báo Nghệ An nhân ngày Báo chí cách mạng

(Baonghean.vn) - Nhân dịp 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều 20/6, đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đến tặng hoa, chúc mừng Báo Nghệ An.
Các đơn vị gồm: Công an tỉnh Nghệ An; Trường Đại học Vinh; Công ty CP Xi măng Sông Lam; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Huyện Tân Kỳ; Huyện Thanh Chương; Bệnh viện Tâm thần Nghệ An; Chi đoàn Biên phòng Nghệ An; Cảng Nghệ Tĩnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An; Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh; Sở xây dựng; Trung tâm khuyến nông tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Viettel Nghệ An; Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Trường Chính trị tỉnh; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bệnh viện đa khoa Thái An; Công ty Bảo Việt Nghệ An; Trường Cao đẳng nghề số 4 - BQP.
Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Trường Đại học Vinh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Trường Đại học Vinh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Công ty CP Xi măng Sông Lam chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Công ty CP Xi măng Sông Lam chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Ban dân vận Tỉnh ủy chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Huyện Tân Kỳ chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Huyện Tân Kỳ chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Huyện Thanh Chương chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Huyện Thanh Chương chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Bệnh viện Tâm thần Nghệ An chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Bệnh viện Tâm thần Nghệ An chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Chi đoàn Biên phòng Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Chi đoàn Biên phòng Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Cảng Nghệ Tĩnh chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Cảng Nghệ Tĩnh chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Sở xây dựng chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Sở Xây dựng chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Trung tâm khuyến nông tỉnh chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Trung tâm Khuyến nông tỉnh chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Hội Cựu chiến binh tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Hội Cựu chiến binh tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Hội Nông dân tỉnh chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Hội Nông dân tỉnh chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Viettel Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Viettel Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Bệnh viện sản nhi Nghệ An chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Trường Chính trị tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Trường Chính trị tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng ảnh 19
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Bệnh viện đa khoa thái an chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Bệnh viện đa khoa Thái An chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Công ty Bảo việt Nghệ An chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Công ty Bảo Việt Nghệ An chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Trường Cao đẳng nghề số 4 - BQP chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng
Trường Cao đẳng nghề số 4 - BQP chúc mừng. Ảnh: Lâm Tùng