mask

Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 1 - Sư đoàn 324 giúp dân xây dựng nông thôn mới

CBCS Trung đoàn bộ binh 1 - Sư đoàn 324 phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Hông Sơn (Đô Lương) tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Tường Hiếu
Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 1 - Sư đoàn 324 phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Hông Sơn (Đô Lương) tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Tường Hiếu

Tin mới