Cảng Hàng không Quốc tế Vinh thông báo gia hạn nhận hồ sơ

(Baonghean.vn) - Cảng Hàng không Quốc tế Vinh thông báo gia hạn nhận hồ sơ sơ tuyển đấu giá nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi đến hết ngày 28/7/2018.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Tài sản bán đấu giá: Nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2018 đến ngày 30 tháng 07 năm 2019, cụ thể:  

* Vị trí số 01: 01 quyền lên tài tại vị trí đón khách phía Nam nhà ga quốc nội đến. Giá khởi điểm đấu giá: 45.000.000.đồng/quyền lên vị trí đón khách/tháng.

* Vị trí số 02: 01 quyền lên tài tại vị trí đón khách phía Nam nhà ga quốc nội đến (sau vị trí số 1). Giá khởi điểm đấu giá: 45.000.000.đồng/quyền lên vị trí đón khách/tháng.

Cảng hàng không Vinh. Ảnh tư liệu ảnh 1
Cảng hàng không Vinh. Ảnh tư liệu

2. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn: 18/07/2018.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ 01/08/2018.

4. Đơn vị tổ chức đấu giá: Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Phan Đăng Bảo Quang - Chánh Văn phòng Cảng Hàng không Quốc tế Vinh.

Điện thoại: 0982.742.982; Fax: 02383851888. Email: baoquangvii@gmail.com

5. Địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Hội trường Cảng Hàng không Quốc tế Vinh.

6. Thời gian thực hiện:

- Ngày 24/07/2018 đến 16h ngày 28/07/2018: Họp phổ biến quy chế  đấu giá; Phát mẫu hồ sơ sơ tuyển; Khảo sát vị trí bãi đỗ xe taxi. Địa điểm: Hội trường Cảng Hàng không Quốc tế Vinh và vị trí khảo sát. (Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h; buổi chiều từ 13h30’ đến 16h).

- 16h30’ ngày 28/07/2018: Nhận hồ sơ sơ tuyển.

- 29/07/2018: Thông báo kết quả sơ tuyển; Gửi Thư mời tham gia đấu giá.

-29-30/07/2018: Các đơn vị tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia, nộp tiền đặt trước. (Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h; buổi chiều từ 13h30’ đến 17h)

- 9 giờ ngày 31/07/2018: Tổ chức đấu giá.

- 01/08/2018: Thực hiện ký kết hợp đồng nhượng quyền.

Tin mới